Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Bidstonden...

 

Bij Fam. Nettekoven, Boschdijk 470. Maandagavond om 19.30 uur tot 20.30 uur.

  

In de kerk:...

 

Onze secretaris verzend op tijd via mail de tijden/dagen wanneer de bidstonden in de kerk zijn.

Deze bidstonden zijn een ware zegen. Je oefent jezelf in het bidden en gaat de vrucht van bidden zelf ervaren. Als je moeite hebt met bidden, is een bidstond heel fijn om te bezoeken. We leven in moeilijke tijden. We moeten ons geloof trainen door te bidden, Bijbel te lezen en diensten te bezoeken. De Here Jezus roept ons op. We helpen elkaar vanuit onze liefde voor de Heer. Kom eens een uurtje met ons meedoen! De koffie staat klaar.

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 3 maart worden de senioren weer door onze jongere zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

   

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

.

 

Evangelisatie...

 

Zaterdag 4 maart gaan we evangeliseren. We gaan weer huis aan huis flyeren. Flyeren werkt! De Heer verlangt van Zijn kinderen dat ze de wereld bekend maken met Zijn Goede Boodschap. Verwacht het niet alleen van de ander, denk er niet te licht over, want het is de wil van God met ons leven om het Evangelie te verspreiden. Aanvang: 08:30 uur. Info bij zr. Paula Meuwissen. Nogmaals: flyeren werkt!

 

Diakenoverleg...

 

Dinsdag 7 maart wordt er een diakenoverleg gehouden. Dit zal gebeuren bij Fam. Walinga thuis. Alle diakenen worden dan verwacht. Aanvang: 20:00 uur.

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”.

Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 8 maart om 19:30u.

 

VPE Regio ontmoeting...

 

Zaterdag, 11 maart is er een Regionale ontmoetingsdag van de VPE. Dit keer in Den Bosch. Aanvang10:00 uur (9:30 uur is er koffie).

Adres: Pinkstergemeente de Toevlucht, Evertsenstraat 33 in s’Hertogenbosch . Oudsten, bestuursleden en diakenen zijn van harte uitgenodigd.

 

GOLD (Jeugd)...

 

Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 12 & 26 maart vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

Groetjes, Judith & Ofra.

  

Bestuursvergadering...

 

Maandag 13 maart is er weer onze maandelijkse bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 14 maart wordt het maandelijkse voorgangersoverleg bij ons in de Maranathakerk gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

Maranatha Vrouwen Groep ...

 

Lieve zusters opgelet: hier is uw kans! Echt de moeite waard! Mis het niet! Aan de eenheid & liefde onder elkaar zal de wereld zien dat Christus in ons leeft.

Dinsdag 14 maart is er weer zusterkringavond om 20:00 uur. Er wordt gezellig gepraat, koffie gedronken, gezongen, gebeden en natuurlijk is er een geloofsopbouwende overdenking uit Gods Woord. We geloven dat de Here God ons als zusters wil gebruiken in Zijn dienst. Komt u ook?

  

Shirchadasj...

 

DE ALLERLAATSTE THEATERPRODUCTIE “ALL AROUNDDOOR HET EDESE GOSPELKOOR SHIRCHADASJ & BAND.

JONG EN OUD MOGEN DIT NIET MISSEN. KOMT ALLEN EN GENIET VAN DEZE NIEUWE (EN HELAAS LAATSTE) THEATERPRODUCTIE EN WEL OP ZATERDAG 18 MAART 2017 IN DE MARANATHAKERK, VENSTRAAT 30, 5651 AN EINDHOVEN. AANVANG 19.30 UUR. KERK OPEN VANAF 19.00 UUR.

TOEGANGSPRIJS € 7,50 VOOR VOLWASSENEN EN € 3,75 VOOR KINDEREN TOT EN MET 12 JAAR. Hierna stoppen ze.

Mis dus dit niet!

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 22 maart. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

  

Ladies night...

 

Ladies night is bedoeld voor vrouwen die er behoefte aan hebben om elkaar te zien en op een leuke en opbouwende manier met elkaar bezig te zijn. Het doel van deze groep is om nieuwe vriendschappen op te bouwen, saamhorigheid te kweken en om samen God te zoeken. Het is fijn om te weten dat je een achterban hebt waarop je terug kan vallen. We zijn gezegend met elkaar en dat moeten we benutten. De avonden worden gehouden op de laatste vrijdagavond van elke maand, tenzij het anders is vermeld. Voor info kunt u bij zr. Davida terecht. Wanneer? 24 maart. Aanvang: 20:00 uur.

 

Werkersvergadering...

 

Dinsdag 28 maart is er weer een werkersvergadering. Alle leidinggevenden (afdelingshoofden) worden dan verwacht. De avond begint om 19:30 uur.

 

Extra offer Bouwfonds!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het project: Bouwfonds. We hebben het nodig!

 

Doopdienst...

 

Op zondag 2 april is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord. 

 

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 29-03-2017