Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 2 juni worden de senioren weer door onze jongere zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

  

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

  

Evangelisatie...

 

Zaterdag 3 juni gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

   

Pinksterfeest...

 

Zondag 4 juni is de jaarlijkse Pinkstersamenkomst bij ons in de Maranathakerk. Aanvang: 10:30 uur. We hopen dat u allen aanwezig zult zijn, zodat wij als gelovigen de geboorte van de kerk van de Here Jezus Christus juist ook in de gemeente kunnen vieren!

Er zal speciaal gebeden worden voor de vervulling met de kracht van de Heilige Geest. Voor Tongentaal. Voor genezing.

 

Bestuursvergadering...

 

Maandag 12 juni houden we onze maandelijkse bestuursverga-dering. We rekenen op uw gebed.

 

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 13 juni wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

Maranatha Vrouwen Groep...

 

Dinsdag 20 juni: Zusterkringavond om 20.00 uur. Elke zuster is welkom en neem gerust iemand mee. We ervaren werkelijk dat we als zusjes, als familie in de Heer, aan elkaar gegeven zijn.

 

 

  

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”.

Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 14 juni om 19:30u.

 

GOLD Jeugd...

 

De jeugddienst staat gepland op zondag 18 juni. Maak ook een keuze om te komen … Het zal je goed doen! Waar? In de kerk (jeugdhonk). Hoe laat? 19:30u.

  

Werkersvergadering...

 

Dinsdag 27 juni is er weer een werkersvergadering. Alle leidinggevenden (afdelingshoofden) worden dan verwacht. De avond begint om 19:30 uur.

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 28 juni. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen! Ook is de Bijbel in Gewone Taal (BGT) in de Maranatha Book-Inn verkrijgbaar!

 

Extra offer Bouwfonds!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig!

 

EXTRA Doopdienst...

 

Op zondag 2 juli is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord. 

 

Van het bestuur...

 

Onlangs ontvingen wij het volgende bericht (in verkorte vorm weergegeven) van de gemeente Eindhoven van de afdeling Milieu-, Bouw- en Woningtoezicht.

 

Geacht bestuur,

Op 25 november 2016 controleerde ik uw kerk. Ik heb toen vastgesteld dat u niet voldeed aan de milieuregels. In mijn brief van 8 december 2016 vroeg ik u om maatregelen te nemen. Op 9 mei 2017 bekeek ik opnieuw of u dat gedaan heeft.

U voldoet aan de regels. U heeft alle overtredingen opgelost. Wij nemen daarom nu verder geen maatregelen.

Met vriendelijke groet, de inspecteur milieutoezicht.

 

Wij kunnen nu opgelucht ademhalen. Dankzij de verbouwing eerste fase zijn wij net op tijd ontkomen aan waarschijnlijk een hoop ellende!!

 

 

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 19-06-2017