Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Bijbelstudie en Huiskringen...

 

De Bijbelstudies/Bidstonden beginnen weer op Woensdag 6 september en de Huiskringen volgen dan automatisch op woensdag 13 september. Het is geloofsopbouwend en de Bijbel roept ons op om elkaar op te zoeken. Het leven is druk genoeg. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,

Matteus 6: 33. 

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 4 augustus worden de senioren weer door onze zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

  

Evangelisatie...

 

Zaterdag 5 augustus gaan we evangeliseren. We gaan weer huis aan huis flyeren. Flyeren werkt! De Heer verlangt van Zijn kinderen dat ze de wereld bekend maken met Zijn Goede Boodschap. Verwacht het niet alleen van de ander, denk er niet te licht over, want het is de wil van God met ons leven om het Evangelie te verspreiden. Aanvang: 08:30 uur. Info bij zr. Paula Meuwissen. Nogmaals: flyeren werkt! 

   

BBQ Maranatha vrouwengroep...

 

Beste zusjes, net als verleden jaar, willen we weer met de Maranatha Vrouwengroep, een gezellige BBQ organiseren. Wanneer? Op dinsdagavond 8 augustus.

Voor wie? Voor alle zusjes die willen! Kosten? €7,50 per persoon.

Waar? Bij de kerk. Graag op tijd aanmelden (tot 1 augustus), in verband met inkopen doen! We hopen jullie te mogen verwelkomen!

Groet en Gods zegen, Gusta en Olga

 

Huwelijksinzegening ...

 

Vrijdag, 19 augustus gaan David Moerman & Germa Jansen trouwen. We zullen Gods zegen over hun huwelijk vragen. De dienst begint om 15:00 uur. Ze zullen uw aanwezigheid op hun huwelijksinzegening in de Maranathakerk zeer zeker waarderen.

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 30 augustus. Het doel van het vasten is meer diepgang te krijgen in het leven van de gemeente. Diepgang in de gemeente is er alleen, als er ook diepgang is in ons persoonlijk leven!

 

 

 

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

Ook is de Bijbel in Gewone Taal (BGT) in de Maranatha Book-Inn verkrijgbaar!

 

Extra offer Bouwfonds!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig!

  

Bidstonden...

 

Bij Fam. Nettekoven, Boschdijk 470. Maandagavond om 19.30 uur tot 20.30 uur.

 

In de kerk: Onze secretaris van het bestuur br. Patrick Bevelander verzendt op tijd via mail de tijden/dagen wanneer de bidstonden in de kerk zijn.

Deze bidstonden zijn een ware zegen. Je oefent jezelf in het bidden en gaat de vrucht van bidden zelf ervaren. Als je moeite hebt met bidden, is een bidstond heel fijn om te bezoeken. We leven in moeilijke tijden. We moeten ons geloof trainen door te bidden, Bijbel te lezen en diensten te bezoeken. De Here Jezus roept ons op. We helpen elkaar vanuit onze liefde voor de Heer. Kom eens een uurtje met ons meedoen! De koffie staat klaar.

 

Doopdienst...

 

Op zondag 15 oktober is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord.

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 06-08-2017