Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Zondag 05 november zal Sadie Elyse Croes aan de Here Jezus opgedragen worden. Sadie Elyse is een dochtertje van Lynrick en Nathalie Croes. We wensen hun heel veel zegen en kracht toe in het opvoeden van hun Sadie Elyse.

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

  

Evangelisatie...

 

Zaterdag 2 december gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

    

GOLD Jeugd...

 

De jeugddienst staat gepland op zondag 3 & 17 december. Maak ook een keuze om te komen … Het zal je goed doen! Waar? In de kerk (jeugdhonk). Hoe laat? 19:30u. Be there!

 

Bestuursvergadering...

 

Op maandag 4 december houden we onze maandelijkse bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

 

Mannenontbijt...

 

Zaterdag 9 december staat het volgende mannenontbijt op het progamma. Neem iets lekkers mee. We zullen een gezegende tijd samen doorbrengen. Aanvang: 08:30 uur

 

Kerst Ouderenochtend...

 

Zaterdag 9 december (niet op vrijdag!) wordt er weer een Kerst-ouderenochtend georganiseerd. Alle ouderen die zich hebben opgegeven voor het kerstdiner worden verwacht. We hopen dat u allen aanwezig zult zijn! Aanvang: 10:00 uur - 13.00 uur.

 

Doopdienst...

 

Op zondag 10 december is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 12 december wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

Maranatha Vrouwen Groep Kerst High Tea...

 

Voor alle zusters van de MVG is er op dinsdag 12 december om 19.00u. een Kerst High Tea. Omdat we op tijd inkopen willen doen, willen we u vragen om uzelf op te geven vóór 4 december. Opgeven kan bij Cobi en Gusta of via de groepsapp van de MVG.

We hopen dat we samen een gezegende en gezellige avond zullen hebben!

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”.

Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 13 december om 19:30u.

   

Praise avond...

 

Op vrijdag 15 december houden we een KERSTPRAISE. Het is zeker niet alleen bestemd voor onze kerk, maar voor mensen uit Eindhoven of de regio. U kunt gerust mensen hiervoor uitnodigen.

  

Kerstviering EBS-Online...

 

De Evangelische Basisschool EBS-Online houdt hun kerstviering op donderdag 21 december in de Maranathakerk. Aanvang: 19:00 uur.

 

Kerstsamenkomst...

 

Maandag 25 december is het eerste Kerstdag. We zullen dan een Kerstdienst in onze kerk houden. We zullen de geboorte van de Here Jezus herdenken en natuurlijk ook vieren! De dienst begint om 10:30 uur. Nodig anderen uit voor deze speciale dienst!

  

KERSTDINER 26 DECEMBER, 2de kerstdag.

 

Veel mensen vragen ons of er weer een kerstdiner komt! Zeker! Als diakenen willen we weer gezellig een kerstdiner organiseren voor wie wil.

Wanneer: dinsdag 26 december.

Plaats: ontmoetingsruimte Maranathakerk.

Tijd & kosten: gaan we t.z.t. nog bekendmaken via de mededelingen.

Opgeven bij Jimmy of Olga.

  

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 27 december. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

 

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Door de verbouwing is de winkel verruimd. U kunt ook altijd overleggen met zr. Paula Meuwissen. Ze helpt u graag! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

 

Bouwfonds...

 

We vragen u of u wilt overwegen om een extra offer te geven voor het project: Bouw fase 2.

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 04-12-2017