Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 6 oktober wordende senioren weer door onze jongere zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

  

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

  

Evangelisatie...

 

Zaterdag 7 oktober gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

   

GOLD Jeugd...

 

De jeugddienst staat gepland op zondag 8 & 22 oktober. Maak ook een keuze om te komen … Het zal je goed doen! Waar? In de kerk (jeugdhonk). Hoe laat? 19:30u. Be there!

 

Bestuursvergadering...

 

Op maandag 9 oktober houden we onze maandelijkse bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 10 oktober wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

Maranatha Vrouwen Groep...

 

Dinsdag 10 oktober: zusterkringavond om 20.00 uur. Elke zuster is welkom en neem gerust iemand mee. We ervaren werkelijk dat we als zusjes, als familie in de Heer, aan elkaar gegeven zijn.

 

Doopdienst...

 

Op zondag 15 oktober is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord.

  

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 18 oktober om 19:30u.

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 18 oktober. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

  

Diakenoverleg...

 

Dinsdag 24 oktober wordt er een diakenoverleg gehouden. Dit zal gebeuren bij Fam. Walinga thuis. Alle diakenen worden dan verwacht. Aanvang: 20:00 uur.

 

Werkersvergadering...

 

Dinsdag 31 oktober is er weer een werkersvergadering. Alle leidinggevenden (afdelingshoofden) worden dan verwacht. De avond begint om 19:30 uur.

  

Extra offer Bouwfonds!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds Fase 2. We hebben het nodig!

 

Van het bestuur...

 

Status monument

Hoewel ons kerkgebouw momenteel de status van monument heeft, leggen we ons daar als bestuur vooralsnog niet bij neer.

Zoals eerder medegedeeld proberen we dit via de rechter ongedaan te maken.

De zitting is onlangs verzet door de rechtbank, en staat momenteel geagendeerd voor 7 november as. We rekenen op uw gebed voor een wonder in deze situatie!

 

Jaarthema

Als bestuur hebben we het verlangen om de jaartekst die elk jaar bij de Algemene Leden Vergadering wordt bekendgemaakt, meer te laten leven binnen de Gemeente.

Het idee is ontstaan om elke groep/afdeling binnen de Gemeente iets te laten doen met de jaartekst/thema binnen de groep/afdeling. Deze plannen worden op de jaarvergadering door iedere groep toegelicht en vervolgens gedurende het jaar tot uitvoer gebracht.

Dit voorstel is in juni al met de werkersvergadering gedeeld, en zal verder besproken worden in de eerstvolgende werkersvergadering in oktober.

U zult hier daarna ook meer van horen via de leider(ster) van uw groep. Uiteraard bent u van harte welkom op de werkersvergadering!

 

Vacatures

Momenteel zijn er vacatures binnen de volgende afdelingen:

- Crèche leiding

- Poetsgroepen

- Keuken

- Geluidsteam

Wilt u dienstbaar zijn in de Gemeente, neem dan contact op met de leiding van bovengenoemde groepen.

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 17-10-2017