Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Wat geloven wij?...

 

Wij geloven in de grote liefde van God. Die liefde heeft Hij laten zien door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de mensen en Hij stond vervolgens op uit de dood. Een historische werkelijkheid en een hedendaagse ervaring! Alle aspecten van ons geloof baseren we op de Bijbel, Gods Woord.

  

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 3 mei. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 5 mei wordende senioren weer door onze jongere zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

   

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

 

Evangelisatie...

 

Zaterdag 6 mei gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

 

 

GOLD (Jeugd)...

 

Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 7 & 21 mei vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

 

Bestuursvergadering...

 

Maandag 8 mei is er weer onze maandelijkse bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 9 mei wordt het maandelijkse voorgangersoverleg bij ons in de Maranathakerk gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

  

Maranatha Vrouwen Groep...

 

Lieve zusters opgelet: hier is uw kans! Echt de moeite waard! Mis het niet! Aan de eenheid & liefde onder elkaar zal de wereld zien dat Christus in ons leeft.

Dinsdag 9 mei is er weer zusterkringavond om 20:00 uur. Er wordt gezellig gepraat, koffie gedronken, gezongen, gebeden en natuurlijk is er een geloofsopbouwende overdenking uit Gods Woord. We geloven dat de Here God ons als zusters wil gebruiken in Zijn dienst. Komt u ook?

 

Oudstenoverleg ...

 

Op dinsdag 9 mei zal er een oudstenoverleg zijn. Altijd fijn als u bidt voor de wijsheid van de Heilige Geest! We willen Zijn aanwijzingen volgen!

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”.

Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 17 mei

  

Opdrachtdienst...

 

Zondag 21 mei zal Seth Sion Sebastian Karsseboom aan de Here Jezus opgedragen worden. Seth is een zoontje van Matthew en Nadia Karsseboom. We wensen hun heel veel zegen en kracht toe in het opvoeden van hun Seth.

 

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn Dvd’s, Cd’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en allerlei leuke cadeautjes te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen! Bedenk er bij dat u met uw aankoop de gemeente ondersteunt met het bouwfonds.

  

Hemelvaartsconferentie...

 

Donderdag 25 mei is de jaarlijkse Regionale Hemelvaartssamenkomst bij ons in de kerk. Aanvang: 19:00 uur. Andere gemeenten worden ook voor deze dienst uitgenodigd. We hopen en bidden voor een goede en gezegende dienst. We gaan de Troonbestijging van Christus Jezus vieren! Het Kroningsfeest! De Here Jezus heeft over de duivelse machten getriomfeerd en is teruggegaan naar Zijn troon, aan de rechterhand van God de Vader. Nodig gerust anderen uit voor deze speciale dienst!

 

Bouwfonds ...

 

We vragen u of u wilt overwegen om een extra offer te geven voor het bouwproject. Alvast bedankt.

 

EXTRA Doopdienst...

 

Op zondag 2 juli is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord. 

 

 

 

 

   

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 08-05-2017