Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 4 mei worden de senioren weer verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

  

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

    

Evangelisatie...

 

Zaterdag 5 mei gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

 

Bestuursvergadering...

 

Maandag 7 mei houden we onze maandelijkse bestuursverga-dering. We rekenen op uw gebed.

 

Hemelvaartsconferentie...

 

Donderdag 10 mei is de jaarlijkse Regionale Hemelvaarts-samenkomst bij ons in de kerk. Aanvang: 19:00 uur. Andere gemeenten worden ook voor deze dienst uitgenodigd. We hopen en bidden voor een goede en gezegende dienst. We gaan de Troonbestijging van Christus Jezus vieren! Het Kroningsfeest! De Here Jezus heeft over de duivelse machten getriomfeerd en is teruggegaan naar Zijn troon, aan de rechterhand van God de Vader. Nodig gerust anderen uit voor deze speciale dienst!

 

GOLD (Jeugd)...

 

Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 13 & 27 mei vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

Groetjes, Judith & Ofra. 

 

 

Voorlichting Israëlreis...

 

Dinsdag 15 mei komt reisorganisatie Jeruzalem Today naar onze gemeente om alle reizigers die naar Israël gaan (10 juli tot 23 juli) te informeren. Noteer deze datum in uw agenda.

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 16 mei om 19:30u.

  

Zusterkring (contactavond)...

 

LET OP. Deze keer op een donderdag!

Lieve vrouwen van de Maranathakerk, 17 mei is er weer een vrouwenavond, een zusterkringavond. We hebben een contactavond. We vragen elke zuster om een andere vrouw en wat lekkers mee te nemen. De avond begint om 20.00 uur. We ervaren Gods zegen op deze avonden waarin ruimte is, om lief en leed met elkaar te delen. We praten, zingen, bidden samen.

De koffie staat klaar, voel je welkom!

EHBO...

 

Zaterdag 19 en 26 mei wordt een EHBO training gegeven in onze kerk. Er is reeds een groep die zich hiervoor heeft aangemeld. De training begint van 9:00u (aanwezig om 8:45u) tot 13:15u.

 

Pinksterfeest...

 

Zondag 20 mei is de jaarlijkse Pinkstersamenkomst bij ons in de Maranathakerk. Aanvang: 10:30 uur. We hopen dat u allen aanwezig zult zijn, zodat wij als gelovigen de geboorte van de kerk van de Here Jezus Christus juist ook in de gemeente kunnen vieren!

Er zal speciaal gebeden worden voor de vervulling met én de kracht van de Heilige Geest.

   

Maastricht Zendingswerk...

 

Vrijdag 25 mei gaan we onze broeders en zusters in Maastricht helpen. De broeders en zusters waarderen het enorm.

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

 

Israël reis...

 

Van 10 juli t/m 23 juli organiseert onze kerk een Israëlreis. Lijkt het u ook wat? Dan kunt u zich voor de reis opgeven. Voor meer informatie kunt u bij br. Kelly terecht.

  

Extra offer ontmoetingsruimteproject!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig voor fase 2! Dat is het ontmoetingsruimteproject.

  

Van het bestuur...

 

-Het voedselpakketten team zoekt hulp bij het volgende. Op de laatste zaterdag van de maand zoekt het team, liefst jonge krachtige, mensen die om 9:30 uur maximaal een half uur helpen met het naar boven brengen van enkele zware kratten. Graag melden bij br. Sander Wuister.

-Het geluidsteam heeft volgende verzoek met het bestuur besproken. Het bestuur heeft het verzoek na beraad goedgekeurd. Het geluidsteam zal het mengpaneel naar beneden verhuizen. De reden is dat op het balkon een vertekend beeld van het totaal geluid is, waardoor men het geluid niet optimaal kan regelen voor de zaal. Beneden hoort de geluidstechnicus hetzelfde als wat de zaal hoort. Dit zal de kwaliteit van het geluid ten goede komen. Er zal hiervoor een constructie worden gemaakt op de achterste kerkbank, waardoor de doorgang achterin de kerk vrij blijft. De overige activiteiten (zoals opnames en film) zullen boven blijven. Het team zit dan wel dichterbij de bezoekers, waardoor misschien de neiging is om hen aan te spreken op het geluid. We verzoeken eenieder om het team hier niet op aan te spreken tijdens de dienst, maar met evt. opmerkingen altijd achteraf met br. Dave v.d. Valk contact te nemen. Onthoud hierbij ook dat er nooit naar ieders smaak geluid geregeld kan worden. Bestuur wenst het team veel zegen met hun trouwe inzet en zoektocht naar steeds verbeteren van de ondersteuning van de erediensten.

-Zoals aangegeven in de Algemene Leden Vergadering, is het bestuur zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid van het sluiten van een hypotheek t.b.v. de verbouwing fase 2. Uiteraard zal er geen enkele verplichting worden aangegaan zonder inspraak van de leden (vergadering). We houden u op de hoogte van bevindingen.

 

 

 

 

   

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 17-05-2018