Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Dopen

 
Handelingen 2:37,38
"37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden."
 
Drie aspecten:
  1. Bekeren
  2. Dopen
  3. Ontvangen van  de Heilige Geest
Deze zijn verbonden aan de keuze om Jezus te volgen en horen bij elkaar hoewel ze niet altijd zo gevolgd worden door mensen. In de Bijbel is dit anders, en lees je dat de mensen zich bekeerden, en lieten dopen. Een logisch vervolg. We hoeven dus eigenlijk ook helemaal niet te praten over het feit of je wel/niet gered bent als je nog niet gedoopt bent. Als je gelooft en voor Jezus kiest, dan mag,kan en moet je je laten dopen.
 
Wat is dopen?
Het gaat om het rein worden, schoonwassen, je oude natuur afwassen. Hiervoor moet je ondergedompeld worden in water. Er zijn geen speciale eisen aan het water, behalve dat het nat is, en er genoeg is.
 
Leviticus 17:15,16
"15 Elke geboren Israëliet en elke vreemdeling die een dier eet dat een natuurlijke dood gestorven is of is doodgebeten, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein; daarna is hij weer rein. 16 Wie nalaat zijn kleren en zijn lichaam te wassen, moet de gevolgen van zijn zonde dragen."
 
Handelingen 8:38,39
"38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde."
 
Johannes 3:23
"Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was ...'"
 
Moet je gedoopt worden?
Ja, het is een opdracht van Jezus zelf.
 
Marcus 16:16
"16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld."
 
Matteüs 28:19,20
"19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ "
 
Jezus liet zichzelf ook dopen in gehoorzaamheid aan God de Vader
 
Matteüs 3:14
"14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in."
 
Wanneer kun je gedoopt worden? Wat is de voorwaarde?
Er is maar 1 voorwaarde: Geloof. Als je gelooft en uitspreekt dat Jezus de Zoon van God is, en dat je alleen gered kunt worden door Hem, dan kun je gedoopt worden.
 
Handelingen 8:37
"37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is."
 
Zoals al gezegd, is dopen een opdracht, en normaal gesproken een logisch vervolg als je Jezus wilt volgen. Het is een teken naar God en andere mensen dat je serieus Jezus wilt volgen. Je wilt “opnieuw beginnen”, “schoon worden”. Veel mensen getuigen vaak dat ze hun oude leven willen afleggen en een nieuwe start willen maken.
 
Jammer genoeg twijfelen mensen vaak, en schamen ze zich er voor om nat te worden in het bijzijn van anderen. Best erg eigenlijk omdat je de opdracht van Jezus daarmee minder belangrijk vindt dan wat mensen denken of zeggen, of je eigen schaamte gevoelens.
 
Hoe geweldig is het om aan Jezus te tonen dat je het geloof werkelijk serieus neemt, en de weg vrijmaakt voor Hem om je te laten gebruiken en zegenen. Hoewel er voorbeelden in de Bijbel staan waarbij mensen de Heilige Geest ontvingen zonder dat ze gedoopt waren; belooft de Bijbel ons vervulling van de Heilige Geest na het dopen. De Heilige Geest is onze “interface”, onze verbinding naar God. Hij spreekt, leert ons, helpt ons, troost ons etc. Deze belofte is ook voor jou. 
 
We kunnen van allerlei mooie en goede dingen doen voor God en de gemeente zoals helpen bij de creche of zondagsschool, zingen bij GN, poetsen etc etc. Allemaal goed en prima en moet je zeker blijven doen, maar we moeten allereerst gehoorzaam zijn.
 
Geef daarom gehoor aan de opdracht die Paulus te horen kreeg toen God hem had uitgekozen om dienstbaar te zijn voor Hem.
 
Handelingen 22:16
"16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept."
 
Pim van Diesen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 01-09-2019