Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Overwin bezorgdheid

 

1 Petrus 5:6-7 zegt: "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u".

Iemand zei eens: "wanneer je je zorgen maakt ben je als een schommelstoel. Je hebt veel te doen, maar het brengt je nergens".

Één van de grootste obstakels voor een christen is dat hij of zij zich zorgen gaat maken over het leven. De Here wil dat wij al onze problemen en lasten bij Hem brengen en het tevens daar ook laten. Of uw problemen en zorgen nu heel reëel zijn of ingebeeld, als u ze toestaat u te overheersen dan voelt u zich spoedig alsof de bodem onder uw leven wegzakt.

Natuurlijk kunt u problemen hebben. Dat hebben we vroeg of laat allemaal. Misschien heeft u dikwijls weinig of geen macht over de omstandigheden in uw leven. U heeft misschien geen controle over wat er met u gebeurt. Mensen kunnen u bijvoorbeeld iets aandoen. U hebt echter wél de macht over uw reactie. Wanneer dus problemen of zorgen komen moet u zich niet in de war laten maken en deprimeren. U moet zich niet richten op de verkeerde dingen. Soms lijkt de bodem onder ons leven weg te vallen, omdat er dingen gebeuren waarover we geen controle hebben. Wanneer dat gebeurt moeten we zorgen dat die dingen ons niet breken. Als we dit toestaan, kan het ons lichamelijk ziek maken en zelfs ons leven verkorten.  Vele doktoren zeggen dat zorg, stress, nervositeit en woede ons zelfs zieker kunnen maken dan een of ander virus.

De Here Jezus vertelde een gelijkenis over een man die zaad plantte. Matth.13: 22.

Er was zaad dat in de doornen viel. De Here Jezus vergeleek met diegenen die zichzelf laten overwinnen door de zorgen van deze wereld. Zoals de doornen het zaad verstikten voordat het wortel kon schieten, zo richten wij onze ogen op de doornen in het leven, in plaats van onze wortels in God’s Woord, de Bijbel te laten groeien.

We hebben allemaal de keuze om een piekeraar zoals Martha te zijn of een aanbidster zoals Maria. Lucas 10:41.

De Here Jezus wil onze lasten dragen.

De Here Jezus wil niet dat u ten onder gaat door de zorgen des levens. De Here Jezus zegt in Matth. 11:28-30: “Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt,…”.

Apostel Paulus zegt in Filippenzen 4:6: “ Weest in geen bezorgd, máár laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”. Het is Bijbels om niet bezorgd te zijn!

Paulus vervolgt het vers met: “en de vrede God’s, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Wanneer wij in ons leven in een hevige storm terecht komen, kan het zijn dat we in paniek raken en niet weten wat we moeten doen. We zijn bevreesd dat we vergaan. Maar juist breekt het moment aan van geestelijke uitdaging en moeten wij al onze geestelijke bronnen aanboren om God te geloven en te vertrouwen dat Hij uitkomst zal geven.

Hoe kan je je bezorgdheid overwinnen?

  1. Door een goede relatie met de Heer te hebben. 
  2. Neem al uw lasten en zorgen in gebed mee naar God en laat ze daar!
  3. Sta ondanks stormen en ziektes op de beloften uit God’s Woord.
  4. Isoleer uzelf niet. Zorg ervoor dat u onder positieve, geloofsopbouwende mensen komt. Satan is dol op gelovigen die zich isoleren van andere gelovigen, die zich van het Lichaam hebben losgemaakt, die zich hebben afgezonderd van God’s gezin en die geen verantwoording afleggen tegenover geestelijke leiders. Hij weet namelijk dat ze weerloos zijn tegen de tactieken die hij toepast.
  5. Zing veel over de Here Jezus! Geef Hem al de lof en de aanbidding uit uw hart.
  6. Lees en onderzoek Zijn Woord.
  7. Wees getrouw in al de activiteiten van de gemeente.
  8. Praat met anderen over wat de Here Jezus in uw leven gedaan heeft. Vertel aan anderen wat de Hij voor u betekent.

“ Werp al je zorgen op Hem, Hij zorgt voor u “.

Bijbelstudie door Richard Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019