Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Gods verlangen naar u

 
God is “de Ik ben, die er zal zijn”. Een voor ons niet te vatten aanwezigheid.(Ex.3:14)

Jezus is de afdruk van Zijn wezen (Hebr.1:3). God heeft door Jezus een menselijk gezicht gekregen en ons zo in staat gesteld Hem te leren kennen en ook een relatie met Hem aan te gaan.

De Bijbel laat de geschiedenis van God met de mensen zien. Israël, volk en land hebben een blijvende, bijzondere plaats in de geschiedenis. Het is de gedachte en bedoeling van God met alle mensen relatie te hebben. Pinkstergemeente Eindhoven, Maranathakerk staat achter Israël.

De Heilige Geest is Gods Geest in ons die ons het vermogen geeft om volgens de bedoeling van God te leven, zoals dat in de bijbel is beschreven.

De schepping is niet toevallig, er is over nagedacht en door de uitspraken van God tot stand gekomen.

Het kwaad, dat wat tegenover God staat, wordt tijdelijk door God toegestaan. Wij hebben de keuze om te kiezen tussen goed en kwaad en zijn zo in staat om het kwade door het goede te overwinnen.

Geloof is de zekerheid dat God bestaat en gevolg van onze keuze om Hem te vertrouwen.

De dood is een overgang naar een ander bestaansniveau. Je bent of in de nabijheid van God of daar buiten; de Bijbel geeft deze dimensies de naam “hemel en hel”.

De kerk wil functioneren als het lichaam van Christus op aarde en mensen helpen om Zijn opdracht, dienen in de wereld, verder uit te voeren.

Jezus de Christus zal weer terugkomen op aarde met het loon bij zich om iedereen te belonen naar zijn daden. Hij is het begin en het einde.
 
Bijbelstudie door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019