Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

10 woorden die uw leven veranderen


Jezus sprak 10 eenvoudige woorden die het potentieel hebben om uw leven te veranderen. Deze woorden brengen u in één lijn met Hem en Zijn plan met u op deze aarde.
 
Lucas 22:42
 “…..laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.”
 
God geeft ons een keuze:
Leven of dood, zegen of vloek, hemel of hel.
Hij zegt: "u kiest."
Wij mogen onze eigen vrij wil te gebruiken.
 
We kunnen in de Bijbel wat teksten vinden over die eigen vrije wil.
 
Deut.30:19-20
19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
 
Math.19:21-23
21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. De rijke jongeling koos voor zijn rijkdom. Jezus probeerde hem niet te dwingen om zijn mening te veranderen.
 
2 Tim.4:10
10 want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Demas had Paulus verlaten. Hij koos voor de wereld boven het dienen van de Heer.
Dit soort vrij wil keuzes zien we vandaag de dag nog steeds.
• Wij kunnen verkiezen te bidden of niet. God zal ons niet dwingen.
• Wij kunnen verkiezen het heilige te leven of niet.
• Wij kunnen verkiezen om ons geloof met anderen te delen of geheime Christenen te zijn.
• Wij kunnen verkiezen respectabele , eerlijke burgers te zijn, of wij kunnen verkiezen om op de rand te lopen en de grenzen iedere keer te verleggen.
 
In deze en duizenden andere keuzes, geeft de Bijbel ons wijsheid om juiste keuzes te maken, maar de God dwingt ons niet. Hij laat ons vrij in de keuze.
 
Met deze vrije keuze in gedachten wil ik graag 10 woorden met u delen. Woorden die u leven kunnen veranderen. “…..laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.”
 
Zoals wij ook bidden in het “Onze Vader”
 
Math:6:9-13
9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
 
Indien wij dit oprecht bidden en dit ook uitvoeren in ons leven, dan gaat uw leven veranderen. Misschien bent u bang om de controle over uw leven aan God te geven, Maar wat zou er nu veiliger kunnen dan Hem de controle over uw leven te geven. Jezus ging u daarin voor. Hij koos voor de Vader. Laten wij zijn voorbeeld volgen.
 
                                                                 Overdenking door Michel van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019