Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Heb elkaar lief

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. (1Petr. 4:8) En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Kol. 3:14)

Zowel Petrus als Paulus hebben aan hun gemeenten geschreven dat de leden elkaar boven alles lief moeten hebben. Hier blijkt uit dat de liefde voor elkaar niet vanzelfsprekend is want anders zouden deze mensen de gelovigen niet op hoeven te roepen tot die liefde. We moeten dan ook nooit vergeten dat het een opdracht van boven is om lief te hebben. We moeten ons daar voor inzetten, we moeten elkaar daartoe aanmoedigen. Agapè liefde is het handelsmerk dat ons christenen onderscheidt van de rest van de wereld. Liefde maakt onze godsdienst geloofwaardig. Petrus zegt dat liefde tal van zonden bedekt, waarmee hij bedoelt dat mensen die elkaar liefhebben niet voordurend kritiek op elkaar hebben en de zonden van de ander niet aan de grote klok hangen. Paulus noemt de liefde de band der volmaaktheid. Deze band schept harmonie en eensgezindheid tussen mensen
Wij, mijn vrouw en ik, hebben het laatste half jaar ontzettend veel medeleven en liefde ervaren van broeders en zusters. De vele telefoontjes en kaarten hebben ons heel veel goed gedaan en ons door een hele nare tijd heen geholpen. Maar ik heb me zelf afgevraagd, en dan wijs ik als eerste naar mezelf, waarom er toch eerst iets heel ernstigs gebeuren moet of dat iemand ten dode ziek moet zijn voordat hij of zij zoveel aandacht krijgt. Let wel dit is geen aanklacht maar ik vraag mijzelf wel af of we ook als we gewoon gezond zijn niet eens wat meer aandacht aan elkaar moeten schenken. Ik heb mezelf voorgenomen eens wat vaker een kaartje naar iemand te sturen of iemand eens wat meer een schouderklopje te gaan geven, omdat ik vind dat het beslist de moeite waard is om wat meer aandacht te schenken aan de onderlinge liefde voor elkaar. Want, zegt God, niet dat we Hem moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Maar dat is het eerste deel, het tweede deel zegt dat we de ander moeten liefhebben als onszelf, maar dat moet niet alleen theorie blijven maar mag gerust eens wat meer in de praktijk gebracht worden. Br’s en zr’s ik roep u allen op om met mij de Here te bidden dat Hij ons zal helpen om de liefde voor onze broeders en zusters en ook voor onze naasten boven alles te stellen. Ik wens u ook namens het bestuur een hele liefdevolle vakantie toe.

                                                                      Overdenking door Gerard Janssen

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019