Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Wie wil zich nog echt voor 100% geven?


"Laat mij het pad gaan van uw geboden dat is mij het liefst"
(Ps 119:35)
God is mijn leven al een hele tijd aan het schudden om me minder zelf te laten werken, minder zelf te laten spreken, minder van me zelf te laten zien maar veel afhankelijker van Hem te laten zijn.
U en ik weten allemaal dat God zijn heerlijkheid wil brengen aan zijn kinderen door zijn H.Geest, maar hoe vaak staan we Gods Geest niet in de weg om zijn werk te kunnen doen door ons heen. God wil zoveel van zijn grootheid openbaren aan ons maar zolang wij zijn Geest niet de ruimte geven om te werken wat is dan het resultaat? Weet u, vooral in deze eindtijd zoekt God mensen die niet doen alsof en die niet tevreden zijn met een beetje van zijn kracht maar Hij zoekt mensen die alles willen geven. Die net als Mozes en Elia uit het oude, en Paulus en Petrus uit het nieuwe testament, en niet zij alleen maar nog zoveel anderen in de geschiedenis van de mensheid, de grote wonderen van de allerhoogste kennen. Niet om zichzelf te verhogen of om zelf naam te maken. Niet om een of andere gezegende bediening te hebben. Maar om de grootheid van God te willen tonen aan de wereld zodat er nog velen bevrijd en gered zullen worden. In het oude testament zagen de Israëlieten hun God de vijand verslaan. En de omringende volken kenden het volk van Israël als een volk dat een almachtige God had waarvoor je uit moest kijken.
En ook vandaag wil God dat de wereld ziet hoe almachtig Hij is en daar heeft Hij u en mij voor nodig. Wij zullen moeten laten zien aan de wereld wie God is. Aan ons zal de wereld moeten zien hoe lief wij Hem, maar vooral ook hoe lief we elkander hebben. Ik geloof dat de H. Geest tot ons roept. Wie wil er echt God dienen. Wie wil er echt zuiver leven, wie wil er echt rein zijn. Wie wil echt de man of de vrouw zijn die zich aan de zuivere en reine God van liefde wil overgeven.
Br.’s en Zr.’s, sta God toe je hart te zuiveren. Vraag Hem de diepste wortels van jaloezie, haat, oneerlijkheid, eerzucht en angst, contrôle en heerszucht te openbaren. We zijn allemaal mensen die door Gods licht gereinigd moeten worden. Sta het toe. Vraag Hem je hart te reinigen op een manier die je nog NOOIT hebt meegemaakt. Hij geneest degene die dit toestaan Hij wil ons eigenlijk afbreken tot op het bot om ons dan op te bouwen in een totaal nieuwe kracht, die veel meer van Hem en steeds minder van onze eigen ik heeft. Laten we niet tevreden zijn met een beetje van zijn zegen maar ons uitstrekken naar de volle zegen die God ons wil geven.
 
                                                                      Overdenking door Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019