Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De waarde van het gebed.

 

De Geest helpt ons in onze zwakheid, wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. (Rom. 8:26)

Deze gedachten kwamen in mij op aan de hand van de nationale gebedsweek van vorige maand en enkele preken van de laatste tijd waar de nadruk gelegd werd op het bidden. Weet u, een mens blijft alleen leven wanneer hij blijft ademen, precies zo blijft een mens alleen geestelijk leven wanneer hij blijft bidden. Ons gebed is het onontbeerlijke kontakt met de levende God. Bidt u????
En dan bedoel ik niet het gebed aan tafel voor het eten, of het gebed voor het slapen gaan. Ook bedoel ik niet het gebed dat men in nood of gevaar uitspreekt, zelfs niet als (en daar ga ik vanuit) die gebeden van ganser harte gemeend zijn. Neen, ik bedoel eigenlijk de gebeden die uitgesproken worden in gemeenschap met andere gelovigen.

Ik heb in het begin van het nieuwe jaar gebeden dat onze gemeente niet zozeer kwantitatief maar vooral kwalitatief mag groeien en dat we in 2007 werkelijk een levende gemeente mogen zijn. En dat levend zijn is niet in eerste instantie af te lezen aan het aantal bezoekers dat in de zondagsdienst zit, maar veel meer aan het aantal bidders in de bidstonden. Lieve broeders en zusters hebben wij de geest des gebeds of zijn wij alleen maar “Christelijk”?

Ik weet wel bidden is niet altijd even gemakkelijk, maar wanneer wij wedergeboren zijn, dan zijn wij het niet die bidden maar de Geest Gods bidt in ons. Dat is Gods belofte. Ik geloof dat vele gelovigen wel eens tekort schieten in de heilige gebedsplicht van de gemeente. Weet u, ik denk namelijk dat op de gemeenschap-pelijke bidstonden in de gemeente bijzondere beloften van God rusten. Maar dat weet de duivel ook en daarom is er hem alles aan gelegen dat we allerlei redenen zullen bedenken om die niet te bezoeken. Daarom zou het goed zijn om in het begin van 2007 onze tekortkomingen daarin te belijden en ons het komende jaar te haasten naar de bidstonden van onze gemeente. Doet u ook mee om onze gemeente levend te maken en te houden? 

                                                                      Overdenking door Gerard Janssen

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019