Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Diepgang met God.

 

Van het volk van Israël wordt gezegd dat ze wel Zijn werken zagen, maar niet Zijn wegen kenden, Hebreeën 3:7-11. We kunnen Gods werken zien èn toch oppervlakkig met Hem leven. Het gaat erom dat we Zijn wegen, Zijn hart leren kennen. Dat we Zijn stem leren verstaan en Zijn plan gaan ontdekken voor ons leven. We kunnen soms de neiging hebben om oppervlakkig te worden in onze relatie met God, wat de oorzaak ervan dan ook is. Het gaat erom dat wij ons hart zacht bewaren, ondanks dat er soms bepaalde dingen zijn, die op ons af komen en deel van ons leven willen worden. Er zijn zoveel dingen die ons willen afhouden van diepgang in onze relatie met God. God verlangt naar diepgang met Hem!

Teleurstelling
Eén van de dingen die we zeker mee zullen maken, is teleurstelling. Teleurstelling is, dat iemand iets wordt onthouden wat hij/zij verwachtte. Het kan een wens zijn, een belofte die niet nagekomen is, een tegenvaller, een verwachting die beschaamd wordt etc. Iedereen wordt teleurgesteld. Iedereen! Je kunt teleurgesteld zijn in dingen, maar ook in mensen. Je kunt teleurgesteld worden in zoveel dingen, bijvoorbeeld: gezin, familie, collega’s, werk, gezondheid, kerk, je partner, opleiding enz. Je kunt ook teleurgesteld raken in jezelf, door iets van jezelf te verlangen, wat je later niet waar kunt maken. En zelfs in God, omdat je dingen van God verwacht, die Hij net iets anders doet of omdat Hij net iets langer op Zich laat wachten dan jij gepland had. Als je iets verwacht of wenst en het gebeurt niet, dan is daar een mate van teleurstelling. Het kan ook zijn, omdat iemand een te hoog verwachtingspatroon heeft. We moeten ook beseffen, dat we niet alles kunnen krijgen wat we maar willen. De mate van teleurstelling is afhankelijk van hoe graag we datgene wilden of hoe groot de verwachting was. Dit maken wij allemaal in één of andere vorm mee. De vraag is dan ook niet òf we het mee zullen maken of niet, maar hoe gaan wij er mee om?

Mozes en Aäron
Twee personen die zichzelf niet hebben geroepen, zoals sommigen dat wél doen. Nee, ze waren geroepen door God voor hetzelfde doel om het volk uit Egypte te leiden. Vol goede moed (God heeft Mozes er wél van moeten overtuigen) gaan ze samen naar Farao. Farao zegt vervolgens: No way! Hij liet het volk niet gaan. Dit was een teleurstelling. God had hun nota bene geroepen. Dit hadden ze niet verwacht. Ze hadden verwacht dat Farao ze direct had laten gaan èn vooral nadat Mozes de staf veranderde in een slang. Maar dit alles was niet het geval (Exodus 5:23). Toen gebeurde er iets in het hart van Mozes en Aäron, dat voor het oog onzichtbaar bleef. Aan de buitenkant veranderde er niets, maar van binnen wél.

Terug naar God
In Exodus 5:22 lezen we dat Mozes naar God ging. Bijna instinctief keerde Mozes terug naar God en stortte zijn hart uit. Dit is namelijk de remedie. Sommige mensen doen dit niet. Ze blijven steken in de teleurstelling. Ze kunnen zich er niet overheen zetten. Ze kunnen het niet overgeven aan God. Ze kunnen het niet “uitworstelen” met God. Ze blijven haken in hun teleurstelling, en… er wordt al te dikwijls gezegd: niemand begrijpt mij. Mozes en Aäron voelden zich voor schut staan bij de Farao. Ze waren toch geroepen door Hem? Waarom doet Hij dan niks? Weet u, lieve broeder en zuster, God is niet alleen bezig met onze omstandigheden, onze nood, onze ziektes, onze problemen, ons werk, onze familie, onze pijn, ons verdriet, (ja daar is Hij ook mee bezig), maar Hij is vooral ook bezig met ons zelf! Hij kan ons alleen veranderen door de omstandigheden! In onze teleurstelling moeten we God (blijven) zoeken. We moeten ons hart bij Hem uitstorten. Mozes kreeg meer diepgang in zijn relatie met God, omdat Hij niets tussen God en hem liet komen. En vanuit die relatie met Hem begon God te spreken! (Exodus 6:3, 10, 13, 26, 28; 7:1, 6, 8, 14 etc.

Mozes zag niet alleen Gods werken, maar kende Zijn wegen. Hoe kwam dat? Omdat hij een man was die God bleef zoeken ondanks zijn teleurstellingen. Hij had gemeenschap met God. Hij had een plaats bereid, een tent buiten de legerplaats, weg van alle drukte, waar hij gemeenschap had met God en waar God tot Hem kon spreken. Stort uw hart uit bij God. Praat met Hem. U zult merken dat Hij met u bezig is.

                                                                          Overdenking door Richard Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019