Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

 

"En als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven omdat hij zich heeft laten waarschuwen, ." Ezechiël 3 21

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Bovenstaande tekst komt uit Ezechiël, een profeet uit het Oude Testament, die moest profeteren tegen het volk van God, dat erg opstandig was tegen God. Zoals de taak van de meeste profeten bestond ook zijn taak uit het waarschuwen van het volk van God. Waarschuwen tegen afgoderij en zonde en het aansporen om toch vooral naar de Heer te luisteren, omdat het anders helemaal fout zou gaan. Eigenlijk komen er ontzettend veel waarschuwingen voor in de Bijbel; óók in het Nieuwe Testament.

In Bijbelse tijden hadden de mensen vaak moeite met waarschu-wingen. Ze wilden ze liever niet horen en waren vaak tegendraads, rebels en wilden handelen naar eigen inzichten. Tegenwoordig is dat niet veel anders. Juist in deze tijd van individualisering, hebben mensen het idee, dat ze zelf wel kunnen en zullen uitmaken wat ze doen of laten. Ook Gods woord laat zien dat in de laatste dagen mensen arrogant en zelfingenomen zullen zijn, 2 Tim.3:1.

Ook onder gelovigen is dit helaas het geval. Gegeven waarschu-wingen worden vaak als bemoeizucht, betutteling, sektarisch of inbreuk op privacy afgedaan. Wij hebben een relatie met God en we hebben zijn Woord en we kunnen het alleen wel af! Niet dus. We zijn geen eenheden op zich in het lichaam van Christus. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar lief te hebben, te steunen, te helpen en, als het nodig is, elkaar te waarschuwen. Van tijd tot tijd hebben we dat allemaal nodig. De vraag is of we ons laten waarschuwen. In bovenstaande tekst was het een zaak van leven en dood. In sommige gevallen zal dat ook voor ons gelden; wellicht betreft het dan een geestelijke dood. Hoe dan ook, het is goed om voor onszelf eens na te gaan of we ontvankelijk zijn voor een oprechte waarschuwing, die ons leven betreft. Reageren we boos, beledigd, met een houding van: waar bemoei je je mee of accepteren we het en doen we er ons voordeel mee? De Bijbel laat heel vaak zien dat je wijs bent als je luistert naar waarschuwingen. Misschien iets wat we met z'n allen weer moeten leren?! Laten we dat zeker doen, want het spreekwoord zegt terecht: 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee'. 

                                                                              Overdenking door Zr.G.Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019