Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

IJstijd

 

Vriendelijkheid komt veel ter sprake in de maatschappelijke discussie over normen en waarden. Er is gewoon iets goed mis met de manier waarop we met elkaar omgaan.
Piero Ferrucci, schrijver van het boek “Vriendelijkheid” (overigens geen gelovige) noemt deze tijd: ‘de ijstijd van het hart”. Dat deed me denken aan de woorden van de Here Jezus in Matt.24:12, waar Hij zegt dat in het einde der tijden bij velen de liefde zal bekoelen.
Zakelijkheid en achterdocht doen het beter dan vriendelijkheid en hoe meer kritische vragen je stelt, hoe intelligenter je schijnt over te komen. Je hebt assertiviteitscursussen, maar er bestaan geen cursussen om vriendelijkheid te leren. Naarmate de mens onafhankelijker wordt, omdat die meer bestaanszekerheid (wonen, werk en voedsel) heeft, wordt hij/zij ook onvriendelijker. We redden onszelf wel, hebben niemand nodig. Hoe lomper, hoe beter lijkt het soms en dat blijkt ook uit het taalgebruik en de houding van mensen. Kortom: vriendelijk-zijn is niet zo in. Je komt kwetsbaar en soft over als je al te vriendelijk bent.
Voor ons als gelovigen mag duidelijk zijn, dat een wereld waarin God wordt losgelaten, een wereld is, waarin mensen niet meer tot hun eigenlijke doel komen, namelijk te leven in harmonie met God en lijkend op Hem.
Het is interessant om te weten dat christenen ook naar het griekse woord Chrestotes (=vriendelijkheid) zijn genoemd. In de eerste plaats werden ze naar Christos (= Christus) genoemd, maar ook naar het woord ‘chrestotes’. Men maakte er een soort woordspeling van en het resulteerde in ‘Chrestenoi’. Zo werden de eerste christenen smalend genoemd. Het was een scheldnaam: ‘softies’, ‘watjes’.
Christenen behoren vriendelijk te zijn. Paulus noemt vriendelijkheid in Galaten 5:22 een deel van de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest in ons, laat het karakter van de Here Jezus zien aan anderen. Fil.4:5 zegt: “Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen”.
De griekse en hebreeuwse betekenis van het woord ‘vriendelijk’ gaat nog veel verder: het betekent: geduldig zijn, barmhartig, goedertieren, genadig en nog veel meer van zulke eigenschappen. Het is een weerspiegeling van wie God is.
Vriendelijkheid is dus een houding, die gepaard moet gaan met het goede zoeken en doen voor de ander. Je moet het kunnen opbrengen zonder voorwaarden te stellen en zonder dat je verwacht dat je er iets voor terugkrijgt.
Christenen behoren de vrucht van de Geest te laten groeien in hun leven en dat kan alleen als we zijn aangesloten op Degene, die met zijn Heilige Geest in ons wil werken. We moeten blijven in Hem. Wij zijn de ranken… (Joh.15).
Ook gelovigen zijn soms onvriendelijk, afstandelijk, nors en lomp. Dat kan niet door de beugel. Dat zegt iets over ons leven met de Here Jezus. Uit eigen kracht vriendelijk zijn lukt meestal nog wel tegen mensen die het ook zijn tegen jou, maar het altijd zijn tegen iedereen wordt een krampachtig gebeuren, dat altijd zal mislukken.
Echte vriendelijkheid is een deel van de vrucht van de Geest en is alleen echt en duurzaam als het in ons hart groeit, doordat we blijven in Hem. Het is dus zelfs een graadmeter voor groei…
Er zijn nog zoveel mooie dingen te zeggen en te ontdekken over vriendelijkheid en hoe we dat kunnen beoefenen, de belemmeringen, de gevolgen, goede tips enz. enz. Wellicht iets om later eens op terug te komen.
Nu wil ik eindigen met de woorden van Paulus aan Titus, waar hij spreekt over alle gelovigen, als hij zegt:
“Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en VRIENDELIJK moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen”. Titus 3:1 en 2
Laten wij elkaar ook aan deze woorden herinneren en dat er nooit een ‘ijstijd’ in ons midden zal komen… 

                                                                            Overdenking door Gusta Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019