Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Meer dan overwinnaars

 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom 8:37)

Het jaar 2008 is al weer bijna voorbij en ik zou dit jaar graag besluiten met een overwinningstekst.
In de nieuwe vertaling is de bovenstaande tekst iets anders weergegeven, namelijk: Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
Wij, Gods kinderen, zijn geen verliezers. We zijn inderdaad overwinnaars in en door de kracht van onze Heer. Niets in de hemel of op aarde kan ons de overwinningskroon afnemen. Dat komt omdat onze Heer Jezus Christus deze kroon voor ons aan het kruis verdiend heeft. En ik weet wel, aan de buitenkant lijkt het soms of we verloren hebben, maar we mogen zonder enige twijfel weten dat we overwinnaars zijn, omdat God zelf aan onze kant staat.
Tijdens een jaarwisseling willen we onszelf nog al eens afvragen wat ons zal gaan overkomen in het jaar dat voor ons ligt. We zijn ons dan zeer bewust van ons kwetsbare bestaan. Breekbaar, Sterfelijk, Vergankelijk. Maar dan horen we de psalmdichter zingen over de liefde van God die Onvergankelijk is en waarmee Hij ons omringt. En dan mogen we het nieuwe jaar zien als een nieuwe gelegenheid om onze overwinning in Christus te vieren.
Br’s en Zr’s, wat er ook gebeurt in de toekomst. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, Die ons liefheeft.
En dan mogen we bidden: Heer dank U wel dat er weer een jaar van overwinning voor me ligt. Amen.

Ik wens u en de uwen ook namens het bestuur een geweldig mooi en gezegend Kerstfeest en een fijne jaarwisseling toe.

                                                                     Overdenking door Gerard Janssen.

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019