Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Zicht ondanks nevel


Lees Prediker 3:12-13
Een huisbezitter die uitgekeken was op zijn woning, ging eens naar een makelaar om z’n huis te koop aan te bieden. De makelaar noteerde nauwgezet de details van dat huis. Toen hij daarmee klaar was, las de makelaar de beschrijving van de woning aan hem voor met de vraag: “Heeft u er iets aan toe te voegen?” Nee”, zei de man, “ik wist niet dat ik zo’n mooie woning had, ik trek mijn opdracht in, ik blijf er zelf wonen”. Plotseling “zag” de eigenaar wat hij had!
Er werd mij gevraagd om het voorwoord van deze maand te schrijven. Een stukje schrijven voor mij (en de meeste schrijvers) is toch wel meer dan slechts een witte plek opvullen. Je moet iets door willen geven, de ander opbouwen en/of uitdagen en bemoedigen. Maar wat als je hoofd leeg is en zich in nevelen hult?-
Ja, ook dan kun je iets schrijven in de wetenschap dat nevels komen en vooral ook gaan. Ze hebben geen invloed op de schoonheid van het landschap, alleen jij ziet het nu even niet zo goed met je natuurlijke oog. De nevel kan zwaar tussen de bomen hangen.
In geestelijk opzicht is dat ook zo! Als nevels je omringen, kun je of blijven zitten waar je zit en je niet verroeren of je zoekt het hogerop. Om te weten hoe je je weg moet vervolgen, heb je iemand nodig met een hogere uitkijkpositie die je binnen kan loodsen.
Onze Here Jezus is opgevaren en heeft een hele hoge positie van waaruit geen enkele nevel Zijn uitzicht kan beperken. Ook als wij soms geen hand voor ogen zien, zijn we geborgen en veilig, omdat Hij ons altijd (in)zicht geeft. Gelukkig zijn we niet alleen afhankelijk van ons gezichtsvermogen, we hebben meer communicatie middelen ter beschikking. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105), dat is Gods Woord voor de gelovigen.
En als de omstandigheden helemaal bar en boos zijn, roept Hij ons op om bij Hem te schuilen. Hij is onze Schuilplaats (Psalmen 62:2), waar de moede kracht ontvangt, de bedroefde vreugde, de dwalende opnieuw richting krijgt voor zijn leven!
Heeft u het geestelijke landschap van onze gemeentelijke jaarkalender nog goed in zicht? Kunt u nog dankbaar genieten van de zegeningen die de Here Jezus ons met Zijn opstanding op de Paasdag gebracht heeft? Heeft u nog zicht op de betekenis van Hemelvaart waarna de Here Jezus zich weer gezet heeft aan de rechterzijde van de Vader? Bent u dankbaar voor de gave, de vrucht en de kracht van de Heilige Geest? Als de nevel nog niet weg is, kunt u vragen om de wind van de Geest, zodat u alles weer helder voor ogen staat!
Lees Prediker 3:12-13 nog eens:”…behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten,…is het een geschenk van God.”
“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof…” (Hebreeën 12:2) Ik wens u een verfrissende blik en helder zicht!

                                                                          Overdenking door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019