Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Afscheid

 

Johannes16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Afscheid nemen is voor heel veel mensen moeilijk. Afscheid nemen voor een lange tijd omdat iemand emigreert of afscheid nemen van iemand die stervende is. Soms kan je helemaal geen afscheid nemen. Dat laatste is mij pas overkomen. Iemand die veel invloed op mijn leven heeft gehad is door de Heer thuis gehaald. Ook de discipelen hadden daar mee te doen. Jezus werd van hen weggenomen, eigenlijk hadden ze Hem ook nog in de steek gelaten, Petrus verloochende Hem zelfs nog. En dan zie je Jezus nog sterven aan het kruis. Normaal afscheid kun je dat in ieder geval niet noemen. De vreugde was dan ook groot toen Jezus uit de dood opstond.

Gelukkig konden ze de dingen tegen Hem zeggen die ze nog wilden zeggen maar daar niet de kans voor hadden gehad.
Gelukkig kon Petrus nog met Jezus praten over zijn zonde (de verloochening). En toch ……………, er zou weer een afscheid komen.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar zo bedroefd van raakt. Soms is het beter dat iemand “gaat”, ook al begrijp je het niet altijd. De discipelen deden dat ook nog niet op dat moment. Maar het was beter dat Jezus naar de hemel zou gaan. Bedroefd blijven de discipelen achter zoals wij dat ook hebben als iemand van ons weg gaat.
Gelukkig is dit niet het einde. Jezus beloofde namelijk de Trooster en die Trooster zal altijd bij Gods kinderen zijn. We hoeven ons niet meer alleen te voelen. Elk moment van de dag kunnen we Hem aanroepen en Hij antwoordt ons. De dag dat die Trooster is gekomen noemen we de Pinksterdag. Gods Heilige Geest is gekomen. Dat betekent dus dat wij vandaag de dag nog steeds een levende relatie met God kunnen hebben.
Dat betekent geen afscheid, maar welkom.
Dat betekent geen droefheid, maar blijdschap. Enz. enz. enz. want Gods Heilige Geest is nog zo veel meer.

“Het is fijn om een Pinkster christen te zijn.”

Gods zegen,

overdenking door M.A. van Rossum

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019