Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Vertrouw op de Heer

 

Genesis 15:1-6
1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’
 
2 ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus.
 
3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’
 
4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’
 
5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’
6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
 
Broeders en Zusters,
 
We zijn weer aan een nieuw gemeente seizoen begonnen. Velen zijn op vakantie geweest en hopelijk uitgerust. Wij waren dit jaar in Spanje op vakantie. Als je s’avonds omhoog keek zag je ontelbare sterren, niet te geloven zoveel. Dat doet me denken aan de tekst van deze maand.
“ Vertrouw op de Heer”.
Abram was oud geworden en zijn vrouw Sarai ook. Ze konden geen kinderen krijgen. Het geloof daarin hadden ze laten varen. “Het kan niet meer zeiden ze”. Maar God had gezegd dat ze tot een groot volk zouden gaan behoren. Je moet het maar geloven. Zo kunnen wij vandaag ook dingen opnoemen die niet te geloven zijn.
Maar God roept Abram uit zijn tent en zegt: “ Kijk eens naar die sterren, tel ze eens als je dat kunt.”
Abram kan dat niet en wij ook niet maar God wel en Hij zegt:
“ Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.”
God heeft beloofd dat Hij voor zijn kinderen zal zorgen in welke omstandigheden je ook zit.
Ook al is het onmogelijk in je eigen ogen of dat van mensen.
Er staat in dit Bijbel gedeelte wel een hele belangrijke zin.
Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Met andere woorden. Abram geloofde God. En dat is vandaag de dag een probleem. Vele mensen geloven in God maar waar het om gaat is dat je God gelooft.
Gelooft wat Hij zegt, dat als Hij iets beloofd heeft hoe moeilijk dat ook is, dat Hij dat zal doen. Geloof je God.
Als Hij zegt er komt een nieuwe aarde, geen oorlogen meer, geen ziekte, geen armoede, geen dood. GELOOF JE HEM.
Als dat zo is, dan zal Hij dat ook als een rechtvaardige daad van u beschouwen. Kom uit je tent en aanschouw Zijn almacht.
Amen.
 
                                                                       Overdenking door M. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019