Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Vreugde of blijdschap

 
“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”
(Johannes 15:9-11)

Vreugde en blijdschap worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel een verschil aan te geven. Blijdschap is een tijdelijke, spontane emotie, meestal veroorzaakt door positieve omstandigheden. In een goede stemming zijn, leidt tot blijdschap.
Wanneer dit een blijvende toestand is, kun je spreken van vreugde, of zelfs geluk. Het is dan geen emotie meer, maar een onderdeel van je karakter of je wezen. Blijdschap is een uiting van vreugde. Vreugde of geluk is onafhankelijk van de tijdelijke omstandigheid waarin we verkeren, maar is voor gelovigen een vrucht van de Geest (Gal 5:22), die gevormd wordt door het diepe besef gered te zijn. Dit stijgt uit boven tijdelijke emoties die komen en gaan.
Als voorbeeld kunnen we kijken naar afgelopen Koninginnedag. Deze dag is een typisch Hollandse dag waarop de koningin en haar familie wordt geëerd en in het zonnetje gezet. Dit jaar sloeg de blijde en positieve sfeer plotseling om in afgrijzen en verdriet.
Niettemin werd de koningin bij volgende bijeenkomsten zoals de dodenherdenking met blijdschap toegejuicht. Ondanks deze verdrietige omstandigheden blijven de mensen over het algemeen vreugdevol over de monarchie.
Als Christenen moeten wij eerbied en respect tonen voor de gezagsdragers, maar dient onze vreugde bepaald te worden door dé Koning, Jezus Christus (Rom 5:1,2). De Bijbel roept ons op om altijd verheugd te zijn, door de Heer. (Fil 4:4)
Dit wordt nogal eens verward met blij zijn. Er zijn Christenen die menen dat we altijd met een brede lach moeten rondlopen, en alle problemen moeten negeren en weglachen. Dit is een ernstig misverstand. God heeft de mens emoties gegeven als uitlaatklep van onze “zielstoestand”. In de Bijbel kunnen we lezen dat ook Jezus zijn emoties zoals blijdschap, verdriet, angst en woede toonde.
Deze tijdelijke emoties veranderden niets aan Zijn vreugde en dankbaarheid ten opzichte van God. Zo moet het ook met ons zijn. Het is goed en belangrijk om uiting te geven aan je gevoelens in fijne en moeilijke of vervelende omstandigheden. Laten we echter onze vreugde -die een vrucht is van de Geest- nooit verliezen (2Cor 6:10), (2Cor 7:4). Deze vrucht van de Geest helpt ons ook om onze emoties te beheersen en op de juiste manier toe te passen.
Er zijn mensen die van nature vrolijk zijn en positief, of nukkig en negatief. Vaak wordt dan gezegd: “zo ben ik nu eenmaal”. Toch roept de Bijbel ons op om te veranderen. Als de Geest van God in ons woont, EN de ruimte krijgt in ons leven, dan veranderen we ook van karakter.
 
2 Cor 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Laten we elkaar helpen en bemoedigen om – ook in tijden van moeite en tegenslag - vreugdevolle mensen te zijn.
 
                                                                         Overdenking door P. van Diesen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019