Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

DIEN DE HERE

 

Vromen, heb ontzag voor de HEER, Wie Hem vreest lijdt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt ontbreekt het aan niets. (Ps. 34:10-11)
 
De psalmdichter roep ons hier daadwerkelijk op om de Here te zoeken en te dienen. Hij richt zich hier niet tot alle mensen maar tot mensen die bij de Here horen. En daarvan weten we dat Wie Hem ontvingen en in zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh 1:12)
Ja, we horen op grond van ons geloof in Jezus Christus bij de Here en daarom ook moeten we de Here dienen met al wat in ons is. De vraag is dan ook.
Hoe dienen we de Here?
We mogen gerust van tijd tot tijd eens nadenken over de manier waarop we elke dag met ons geloof bezig zijn. Is ons dagprogramma ingesteld op het feit dat je tot eer van de Here wilt leven?
Of zijn we met zijn allen veel meer geneigd om onze eigen belangen te dienen? Het is gewoon zo dat ons leven vaak draait om dingen als aardse zekerheden. Denk maar eens aan alles waar voor we verzekerd zijn, we hebben ons aan alle kanten ingedekt en leven in die zekerheden. Maar wat de psalmdichter hier tot ons wil zeggen is, dat mensen die de Here dienen vanuit Gods genade mogen leven. Ze zullen geen gebrek hebben aan enig goed. Weet u God zorgt voor zijn kinderen. Geloof Hem op zijn woord! Ik wil eindigen met een gebed.
 
Heer, ik heb het soms zo druk met het dienen van mijn eigen belangen dat ik nauwelijks tijd heb om U te dienen. Wilt U mij helpen om U te dienen en op Uw beloften te vertrouwen. Amen.
 
                                                                      Overdenking door Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019