Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

God red

 

41 Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42 Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43 en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me af komt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44 ‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46 Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47 Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48 Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49 stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50 Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.
 
Als er één verhaal is in de bijbel dat mij aangesproken heeft als kind is het dit verhaal wel. Het is een verhaal van redding. Niemand had verwacht dat David de redder zou worden van Israël en dat hij Goliath zou verslaan. Wie gaat er nu met een primitief wapen een reus te lijf die goed uitgerust is?
Davids kracht is zijn vertrouwen op de levende God. Hij weet dat de Heer zijn herder is.
Wat niemand verwacht gebeurt. Het kleine steentje uit Davids slinger velt de reus. God werkt door wie Hij wil werken en Hij bepaalt zelf zijn stijl. God maakt van een primitief wapen een dodelijk wapen. M.a.w. als God met zijn kracht werkt is succes verzekerd. Dit soort verhalen geven mij moed en ik hoop ook u.
Blijf de redding van de Here verwachten broeders en zusters.
Gods zegen.
 
                                                                   Overdenking door  M.A. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019