Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Hartsynchronisatie

 

'Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.’ Johannes 1:18
Zou de Here Jezus het eigenlijk ook nodig hebben gehad om zijn hart te laten synchroniseren met Gods hart? Hij heeft toch nooit gezondigd en zijn hart was altijd rein. Johannes schrijft dat Hij God zelf was! Je zou dan ook in eerste instantie zeggen dat er voor Hem geen noodzaak was voor een 'hartsynchronisatie'. Toch wel! De Here Jezus legde namelijk zijn 'Goddelijkheid' af en werd volkomen mens. Vanaf dat moment was het voor Hem nodig om dicht bij God te blijven en Zijn hart te laten afstemmen op het hart van de Vader. De Here Jezus rustte daarom voortdurend aan het hart van de Vader. Hij wilde dat Zijn hart volkomen synchroon was aan Gods hart. Hij wilde dat Zijn daden volkomen synchroon liepen met de daden van de Vader. De Here Jezus zegt niet voor niets:
'Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.’ Johannes 5:19 De Here Jezus was in alles wat Hij deed afgestemd op de Vader. Hoe deed Hij dat? Hoe vond die synchronisatie van hun harten plaats? Ik denk dat de Here Jezus de hele dag door met de Vader sprak en Hem in elk aspect van Zijn leven betrok. De Here Jezus was zich voortdurend bewust van de aanwezigheid van God en wandelde zo de hele dag met Hem. Tóch was dit niet voldoende. De Here Jezus koos er ook bewust voor om momenten te creëren waarin Hij helemaal alleen met God was. We komen in de evangeliën regelmatig situaties tegen die hier op wijzen.
‘Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.’ Markus 1:35 ‘Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.’ Lukas 6:12
‘Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.’ Lukas 5:16 Wij zien dat de Here Jezus zich vaak terugtrok om alleen te zijn en te bidden. Het woord 'geregeld' duidt erop dat het een gewoonte was. Jezus stond ‘s ochtends vroeg op terwijl zijn discipelen nog lagen te slapen. Hij zag de noodzaak van 'stille tijd' in Zijn leven. Jezus had elke dag een hartsynchronisatie met God de Vader nodig. Als de Here Jezus dat nodig had, hoeveel te meer hebben wij het dan nodig! Is het voor jou ook een gewoonte om je elke dag terug te trekken op een 'eenzame plaats'?
Probeer de komende 21 dagen eens elke dag minimaal een half uur ‘stille tijd’ in te plannen om ‘bij God te zijn’. Je zult merken dat je dan langzamerhand zijn hartsslag gaat overnemen. Jouw hart wordt dan afgestemd op zijn hart. Er vindt dan vanzelf een hartsynchronisatie plaats.
 
                                                                          Overdenking door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019