Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Geven is Gods concept

 
God gaf Zijn Zoon, wat kan ik Hem geven? Lucas 2:8-21. Er was eens een mevrouw die een beetje laat was met schrijven van kerstkaarten en op het laatste moment nog gauw een stapeltje kerstkaarten kocht. Ze kocht 50 kaarten, maar keek niet naar wat aan de binnenkant was geschreven. Toen ze bij de 50ste kaart kwam, las ze tot haar schrik de boodschap: ”Deze kerstkaart stuur ik om jou te zeggen dat ik je nog een leuk geschenk zal sturen. Plotseling realiseerde zij zich dat 49 van haar vrienden nooit een kado zouden krijgen …”
 
God heeft ons een geschenk gegeven, namelijk Zijn Zoon, Jezus Christus. Paulus zegt in 2 Korintiërs 9:15: “Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk.” Wat zullen de herders gedacht hebben toen ze met elkaar het besluit namen om naar Bethlehem te gaan om het Kind Jezus te zien? Ze hadden geen tijd om kadootjes te kopen …
 
Wat zijn de mogelijkheden om te reageren op Gods onuitsprekelijk groot geschenk? - Je kunt net als de herders God verheerlijken en loven (Lucas 2:20) - Je kunt het Woord bekend maken dat over dit Kind verteld wordt! - Als jij jezelf afvraagt wat je deze geweldig grote Heer kunt geven en je denkt wat ik heb is geen mooi geschenk voor Hem, hier is het beste geschenk-idee: Geef jezelf. Romeinen 12:1: “Broeders en zusters, met beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.” -
 
Psalm 116:12-14 geeft ons drie mogelijkheden om de Heer te danken voor wat Hij heeft gedaan! Hoe kan ik de Heer vergoeden voor wat hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de Naam van de Heer aanroepen en mijn geloften aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel Zijn volk.
 
1. Het klinkt een beetje vreemd, ‘de beker van bevrijding opheffen.’ Het is alsof wij een toast uitbrengen aan de Heer. Hij die kwam om Zijn volk te bevrijden! Als je bevrijdt bent door deze grote koning, geeft Hem dan eer! Kom er duidelijk voor uit en geef Hem de eer die Hem toekomt. In de gemeente, maar ook daarbuiten. Een toast uitbrengen is eer brengen aan degenen voor wie het feest bestemd is: Jezus!
 
2. Een andere mogelijkheid is de Naam van de Heer aanroepen. Daarmee eren wij Hem! Wij roepen Jezus! Jezus! Jezus! De naam van een held werd in vroegere tijden, maar ook nu nog gescandeerd, uitgeroepen. Roep je held aan in je benauwdheden. Roep Jezus!
 
3. Je kunt de Heer eren door je geloften in te lossen: door Hem te volgen en te gehoorzamen. Je hebt het beloofd, je wilt Hem gehoorzaam zijn. Vraag nu aan Hem dat Hij je de kracht geeft om te doen wat hij zegt.
Misschien gaven de herders een klein lammetje of een lekker warm schaapsvel. Maar het mooiste kado voor de Here Jezus, dat ben jezelf. En als jij jezelf echt geeft, dan kun je als het ware toasten voor de Heer, dan kun je Zijn naam aanroepen en dan kun je – omdat Hij je daarbij helpt – doen wat Hij zegt, want geven is Gods concept!
 
                                                                                                           br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019