Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

HOE HERINNEREN DE MENSEN ZICH ONS

 
SPR.10:7 ZEGT ONS: DE HERINNERING AAN EEN RECHT-VAARDIGE STREKT TOT ZEGEN, DE NAAM VAN GODDE-LOZEN VERGAAT.
 
Soms weten we niet zo goed wat we er mee aan moeten als tijdens een afscheid van dienstverband of begrafenisdienst, overigens met goede bedoelingen, de loftrompet over hem of haar wordt afgestoken. Je vraagt je wel eens af, zit ik hier wel bij de goede dienst. En dan komt de gedachte bij me op: wat zullen ze in alle eerlijkheid over mij kunnen zeggen als het zover is. De schrijver van spreuken zegt dan dat het afhankelijk is van je manier van leven. Als je het goede gedaan hebt, zal je nagedachtenis blijven leven. En met het goede doen bedoelt spreuken natuurlijk een leven naar Gods woord, en dat betekent volgens mij weer: strikt leven volgens het gebod van de liefde. Mensen die liefhebben gehad leven voort in de herinnering. Daarvoor behoeven we geen heldendaden te hebben verricht of een groot politicus of evenwichtig leider te zijn geweest. Behoeven we ook niet persé voorganger of oudste te zijn geweest. Neen liefde is dat geven wat iemand op een bepaald moment nodig heeft. Ik ben er achter gekomen dat dit bij de een, een pastoraal gesprek is maar bij de ander een eenvoudig schouderklopje of - mijn favoriet - een fijne gemeende knuffel. Verkeerd gedrag, naar de maatstaven van de bijbel gezien, heeft meestal te maken met gebrek aan naastenliefde en een overmaat van eigenliefde. Mensen die ons op wat voor een manier ook ontvallen leven echt niet in onze herinnering voort door al wat ze aan aardse schatten verzameld hebben, maar ik geloof, dat ze in ons voortleven naar de waarde die we hadden voor het leven van die mensen. En ik bid God dat ik bij velen die dit horen of lezen voort mag leven, niet als iemand zonder fouten, maar wel als iemand die zijn best heeft gedaan iets van het leven te maken, vooral dan de laatste 33 jaar, de tijd dat ik een kind van God heb mogen zijn. Ik wil jullie allen hartelijk bedanken. In de eerste plaats mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, mijn familie en niet in de laatste plaats natuurlijk al mijn broeders en zusters in de Here.
O, ik heb nog zoveel op mijn hart maar nog een ding:
WEEST LIEF VOOR ELKAAR ZOLANG HET NOG KAN. Mijn hoop is het, om u allen eens weer te mogen ontmoeten straks bij de Here.
 
Jullie liefhebbende broeder in de Here Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019