Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

pinksteren

 
De komst van de heilige Geest
Handelingen 2
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
 
Wie is de Heilige Geest voor jou? Wat kan Hij voor jou betekenen?
Mag de Heilige Geest leiding nemen in jouw leven?
Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest. Je zult kracht ontvangen. Maar dat kan alleen als jij, je wilt inzetten en als je die kracht ontvangt. Wat ga je dan doen? De Bijbel zegt in: 1 Cor. 12 en 1 Cor.14 dat de gaven van de Geest door je heen gaan werken. Je gaat er achter komen dat de gaven van de Heilige Geest iets gaat toevoegen aan je christen zijn. Je krijgt openbaringen over omstandigheden, je krijgt onderscheiding van geesten, wat gebeurt er allemaal in deze wereld, wat voor machten der duisternis zijn aan het werk, je begint in tongen te bidden, je begint te profeteren.
God laat je dingen zien: misschien wel pijn van anderen en dan mag jij ze gaan troosten, mag je ze gaan bemoedigen, dan mag jij ze opbouwen en nog veel meeeeeeeeeeeeer.
 
Er kan veel meer in onze gemeente gebeuren als we de Heilige Geest de ruimte willen geven. De Heerlijkheid van God kan meer gezien worden. Waarom maken we het zo moeilijk?
Ja maar, ja maar ……. Zeggen mensen wel eens tegen me. Er is zoveel misbruik en manipulatie gedaan in de pinkstergemeentes op het gebied van profeteren. Helaas is dat wel eens gebeurd. Wil dat ook zeggen dat misbruik moet leiden tot onbruik? Volstrekt niet. Misbruik moet leiden tot anders gebruik.
De Here Jezus laat zien dat een leven door de Heilige Geest heel veel wonderen met zich mee brengt.
Willen wij een leven leiden dat vol is van de Geest, willen wij God laten werken in ons leven?
Willen wij dat de Heilige Geest ten volle kan werken in de gemeente?
Laat het Pinksteren in onze harten worden.
 
Namens het bestuur, de oudsten en mijzelf wil ik u allen een fijn Pinksterfeest in het hart toewensen.
 
                                                                                                  M. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019