Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

TE MIDDEN VAN DE DRUKTE

 
“Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden”. Marcus 1:35
 
 
Hebt u dat ook weleens dat u druk bent met allerlei soorten dingen? Zo druk dat u er moe van wordt en zou willen dat de dag méér dan 24 uur had?
Druk zijn, niemand schijnt er aan te ontkomen. We proberen dat wel, maar het lukt vaak niet. Druk zijn is bijna een moeten in de maatschappij waarin we leven. Je ontkomt er vaak niet aan. Sommige mensen wel, ze doen gewoon bepaalde dingen niet, maar daarbij laten ze weer extra werk over voor de anderen, die het ook al zo druk hebben, want hoe dan ook: het werk moet worden gedaan. We zijn vaak op zoek naar rust of even relaxen en zeggen soms dat we even moeten bijtanken. Meer nog dan het zoeken naar rust, zouden we moeten zoeken naar tijd om te bidden, om alleen te zijn met God. Als u het hele eerste hoofdstuk van Marcus zou lezen, ziet u dat de Here Jezus het heel erg druk had met Zijn bediening. Hij was bezig tot laat in de avond om mensen te genezen en te bevrijden (vers 34). Wij zouden Hem hebben aangeraden om ’s ochtends maar eens goed uit te slapen en de dag rustig te beginnen. De Here Jezus staat echter heel vroeg op (het was nog donker) om te bidden. Daar ligt ook het antwoord op ons jachtige, vaak vermoeiende leven. Ondanks dat we rusten, hebben we vaak nog een gejaagd en moe gevoel. Mijn overtuiging is, dat dat komt doordat we vaak te weinig tijd doorbrengen in gebed. Gebed geeft kracht, wijsheid, moed en vrede. Druk zijn heeft pas zin als we daarbij geleid worden door de Heer, als we ons gesterkt weten door Hem. We kunnen zwoegen wat we willen, maar het stelt niets voor als Hij Zijn zegen niet geeft. Ook het werk voor de Heer, in de gemeente heeft alleen kans van slagen als het gedragen wordt door gebed. De gemeente is geen bedrijf dat met goed management wel succes zal hebben. Het gaat om geestelijke zaken!
De Here Jezus was ontzettend druk, maar Hij zocht Zijn Vader in gebed en niet zozeer de rust op zich. De relatie met God gaf Hem de kracht om door te gaan, om Zijn bediening goed uit te voeren. Gebed verandert alles. We hebben het nodig, persoonlijk, maar ook als gemeente dat er meer gebeden wordt. Dán zullen we dingen zien veranderen! Dan ontvangen we kracht en wijsheid en moed. Wat we ook willen, als we niet of nauwelijks bidden heeft het geen zin.
Daarom wil ik u oproepen om meer tijd door te brengen in gebed. Laten we de Here Jezus zoeken, Hem alles voorleggen, vragen om wijsheid, Hem eren en met Hem spreken. Meer nog dan rust, hebben we dat nodig. Bij Hem vinden we rust en kracht om door te gaan. Laten we Hem dus zoeken, te midden van de drukte …
 
                                                                                                            zr. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019