Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Hoe moeten we bidden

 
Hoewel er verschillende soorten van gebed zijn, afhankelijk van de situatie waarin of waarvoor het gebed uitgesproken wordt, is gebed ten diepste; praten met God. Relatie onderhouden met God.
Filippenzen 4:
 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Hier wordt niet gezegd dat we alles krijgen waarvoor we bidden, en ook niet waarvoor we moeten danken. Hier wordt wel gezegd dat we God altijd moeten danken in ieder gebed en dat een gevolg hiervan is dat de vrede van God over ons zal komen. Maar hoe moeten we dan bidden? De discipelen stelden deze vraag ook aan Jezus. De Here Jezus gaf zelf het antwoord.
 
Mattheus 6:
 
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
 
Jezus leert ons hier een zeer effectief en “to the point” gebed. Alle belangrijke aspecten die bij een gebed horen zitten erin namelijk Lofprijs en dankzegging, Belijden van zonden en fouten, en zeker ook voorziening Vragen voor onze dagelijkse noden. Het misschien wel belangrijkste aspect van gebed is…………….Luisteren.
Als we iets vragen aan God, dan is het wel belangrijk om de tijd te nemen om te luisteren met ons hart en onze geest zodat God ook kan antwoorden!
 
Verder is het belangrijk te bidden in “Jezus naam”, omdat hij onze pleitbezorger bij de Vader is, en omdat Hij ons dit zelf opgedragen heeft. Dit vinden we onder andere in Johannes hoofdstuk 14, 15 en 16.
Uiteraard bestaan er geen verkeerde gebeden zolang ze met een oprecht hart en met het besef dat we de met de Allerhoogste te maken hebben uitgesproken worden.
Laten we niet vergeten Hem altijd te danken in ieder gebed opdat Zijn vrede is ons kan wonen.
Jaren geleden was er een slogan die stelde: ”zonder transport staat alles stil”. Dit geldt ook voor de gemeente en voor ons persoonlijke leven: “zonder gebed staat alles stil”.
Mijn gebed is dat we het nieuwe gemeentejaar in zullen gaan met het verlangen om meer en meer –ook samen als gemeente- te bidden.
 
                                                                                                  Br. van Diesen
 
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019