Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De komst van de heilige Geest

 
Handelingen 2
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
 
Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest.
Jezus beloofde dat de Heilige Geest zou komen opdat wij niet alleen zouden zijn.
De Heilige Geest die ingeeft wat we in bepaalde situaties moeten zeggen.
De Heilige Geest die ons gaven schenkt gelijk Hij wil.
De Heilige Geest die in iedereen zichtbaar aan het werk is ten bate van de gemeente. De Heilige Geest is ook het bewijs in ons dat we een levende God hebben.
Dat maakt ons speciaal in deze wereld. De wereld deed daar toen en ook nu nog spottend over.
Maar voor ons is het een zekerheid. Laat de Heilige Geest in u werken broeders en zusters. Hij heeft met iedereen een plan.
We zijn een Pinkstergemeente maar wat betekent dat nou als we ons niet naar de Heilige Geest uitstrekken en de gaven in ons laten werken?
Ga in de leerschool van de Heer. Leer uw Gave te ontwikkelen. Uzelf en de gemeente zullen daar baat bij hebben.
Laat Pinksteren echt Pinksteren voor u zijn.
Moge de Heilige Geest in u volledig Zijn werk kunnen doen.
Gezegende Pinksterdagen
 
                                                                                                  M.A. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019