Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De kracht van een woord

 
Net zo heeft ook onze tong veel invloed. De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes! (Jak 3:5 BGT)
 
In de Bijbel word veel gesproken over de tong. Onze tong is een machtig en krachtig lichaamsdeel. De tong wordt niet alleen gebruikt om smaken te onderscheiden zoals zout, zoet, zuur en bitter. Het zorgt er ook voor dat de klanken die we produceren omgevormd worden tot woorden waarmee we communiceren.
Ik heb gelezen dat er maar liefst 8 spieren zijn die onze tong kunnen bewegen. Daarmee hebben we dus de volledige controle over onze tong en hetgeen we zeggen. Zoals we hebben kunnen lezen, beïnvloeden we met onze woorden mensen. Onze tong kan mensen vernederen, beschamen en zelfs verwonden. Maar met diezelfde tong kunnen we elkaar ook bemoedigen, opbouwen en blij maken.
 
Het gaat er dus om wat we zeggen, en hoe we iets zeggen. Wanneer we onderzoeken hoe de Here Jezus sprak tegen de mensen, dan ontdekken we al snel dat Hij altijd zei waar het op stond. Hij was er niet op uit om door iedereen aardig gevonden te worden. Daarvoor was zijn boodschap te belangrijk. Zeker wees Hij de mensen op hun zonden. Verkeerde zaken keurde Hij zonder omhaal van woorden af. Maar Zijn doel was om mensen te redden, te genezen en te bemoedigen. Zijn hand altijd uitgestoken om te helpen bij ieder woord dat Hij sprak.
Kom, volg Mij….
Laten we op zijn uitnodiging ingaan om Hem te volgen, ook in wat we zeggen. Ervoor zorgen dat we onszelf altijd bewust zijn van hetgeen we tegen elkaar zeggen. Wat willen we ermee bereiken als we over elkaar praten tegen andere mensen?
 
De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing. (Spreuken 12:18 NBV)
Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij een tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn, weer moed geven (Jesaja 50:4 BGT)
 
God heeft ons een machtig instrument gegeven om genezing te brengen en te bemoedigen!
 
..En verkeerde dingen doen we allemaal. Alleen als je nooit iets verkeerds zegt, ben je volmaakt. Want als je de baas bent over je tong, waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je hele lichaam. (Jak 3:2 BGT) Ik wens u Gods Zegen toe!
 
                                                                                               Br. P van Diesen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019