Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Mercy

 
Weet jij wat genade is? Ken je de definitie ervan? Er zijn er heel veel, de één nog treffender verwoord dan de ander. In de basis is genade iets krijgen wat je niet verdient. Iets waar je geen recht op hebt, maar wat onvoorwaardelijk gegeven wordt. Niet door iets wat jij doet of bent, maar gegeven op initiatief van de ander zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn … en de volgende vraag is of je niet alleen weet wat genade is maar of je genade ook kent? Niet alleen als begrip maar als persoonlijk ‘werkwoord’. Weet je wat genade doet? Weet je wat je eraan hebt? Genade is niet zomaar een woord dat we in de kerk gebruiken, genade is levensveranderend. Evangelie betekent Goed Nieuws en het goede nieuws is dat er voor iedere dag overvloedige genade is. Romeinen 5:17 NBG zegt: Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus!
Op het moment dat je de Here Jezus aanneemt ontvang je twee dingen; overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid. Op het moment dat je de gave van rechtvaardigheid ontvangt ben je rechtvaardig voor God. Je kunt recht voor Hem staan zonder ‘bang’ te hoeven zijn. Hij sluit je in Zijn armen omdat het goed is tussen God en jou. Niet door wat jij gedaan hebt, maar door wat de Here Jezus gedaan heeft. De Here Jezus’ werk aan het kruis was, is en zal altijd genoeg zijn. Dat verandert nooit meer! Dat betekent dat Gods armen altijd open zullen zijn. Niet omdat jouw leven voor God de graadmeter zal zijn, maar Jezus’ leven. Jouw leven is in de Here Jezus en Hij is onze gerechtigheid, onze heiliging en onze verlossing.
1 Korinthiërs 1:30b zegt: ‘Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost.’ Laten we teruggaan naar de definitie van genade. Wat zou jij graag willen hebben van God zonder dat je dat verdiend hebt? Wat is er in jouw leven dat je graag veranderd zou zien? Is er ziekte? Is er verdriet? Is er verslaving? God wil je helpen! Niet omdat jij dat verdient hebt, maar omdat de Here Jezus op jouw plaats ging staan. Door het kostbare bloed van de Here Jezus ben je rechtvaardig voor God en God verlangt ernaar dat jij weet wat dat kostbare bloed waard is. Jezus’ bloed is jouw rechtvaardiging om naar God te gaan en je hart bij Hem uit te storten. Niet jouw daden, jouw (gebrek aan) geloof of jouw christelijke status zijn in de eerste plaats voor God de reden om je te zegenen. Het is Jezus’ bloed dat de basis is voor wat God je vandaag wil geven. Dat bloed stelt jou in staat om te heersen in dit leven. Je hoeft niet gebukt te gaan onder van alles wat er op je afkomt, Gods genade tilt je er bovenuit. Ook al voelt het misschien niet altijd zo, Gods overvloedige genade is iedere dag beschikbaar om je datgene te geven wat je niet verdiend hebt. De Here Jezus strekte Zich uit aan het kruis, Hij kreeg alles wat Hij niet verdiend had over zich uitgestort. Vandaag is er daardoor overvloed, overvloed van alles wat je niet verdiend hebt. Strek je ernaar uit, want op het kruis strekte Hij Zich uit om je vandaag te kunnen geven wat je nodig hebt om te leven en te heersen.
En dat is … mercy.
 
                                                                                                               Br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019