Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Voor jou

 
Matteüs 6:33-34
 
Eén van de belangrijkste dingen waar we ons op richten is het zijn aan de voeten van Jezus. Gods woord zegt dat als we het koninkrijk van God zoeken alle andere dingen ons gegeven zullen worden. Een paar jaar geleden werd één van mijn dochters aan haar kaak geopereerd. Het was best een grote operatie. Ze ging volledig onder narcose en de doktoren voorspelden dat zij na de operatie nog enkele maanden pijn zou houden van de operatie. Ze moest weer leren eten en praten. Dat laatste is zeer zeker gelukt .
Als dit voor ons al moeilijk is als ouders, voor zo’n operatie: hoe moeilijk moet het dan voor God geweest zijn om Zijn eigen Zoon naar de wereld te sturen voor jou en voor mij. ‘Ga je niet zitten afvragen: kon het niet anders, waarom moest het zo, ik begrijp het niet.’ Het is zo gegaan, het moest zo. Klaar. Neem het aan! De Here Jezus deed het uit liefde voor je! Hoe moeilijk moet het voor God geweest zijn om te weten dat de handen en voeten van Zijn eigen Zoon doorboord zouden worden met grote stalen pinnen. Hoe moeilijk moet het voor de Vader geweest zijn dat de rug van Zijn Zoon tot diep in het vlees kapot geslagen zou worden. Hoe moeilijk moet het voor de Vader geweest zijn dat Hij wist dat er een moment zou komen dat Hij zijn geliefde Zoon de rug zou moeten toekeren. Hoe moeilijk moet het geweest zijn dat Hij afscheid moest nemen van Zijn geliefde, ook al was het maar voor tijdelijk. De Bijbel zegt dat de Here Jezus enorm werd toegetakeld. De Vader wist dat voordat Hij de Here Jezus stuurde om jou en mij te kunnen redden. De Vader deed letterlijk en figuurlijk afstand van Zijn geliefde Zoon, Hij betaalde de hoogste prijs en die prijs had ook nog eens een heel groot risico. De Here Jezus stierf ook voor mensen die Hem niet zouden accepteren, die Zijn offer niet erkennen en die ontkennen dat Hij de enige is die het offer bracht dat de mensheid ooit zou kunnen redden. Het was het Hem allemaal waard. Waarom?
De Here Jezus nam jouw en mijn plaats in en ging door alles heen voor jouw en mijn leven. Gods liefde voor jou en mij is zo groot dat het mooiste wat Hij heeft, degene die Hem het meeste lief is, op wilde offeren voor jou en mij. Het moest zo. Het kon niet anders. In Jesaja 53:10 NBG staat dat het God behaagde om Zijn eigen Zoon de rug toe te keren en Hem te breken. Why? De enige reden dat God dit deed ben jij, dat ben ik. Het kon de Vader alleen behagen, omdat Zijn hart zo vol verlangen is om onze Vader te zijn en het Zijn verlangen is om jou en mij onvoorwaardelijk lief te hebben. Hij vind ons te waardevol om ons verloren te laten gaan en het leven zonder Hem te moeten leven. Hij wilde ons dichtbij Hem brengen. De liefde die de Vader voor de Here Jezus heeft is er ook voor jou. Jij bent Hem zoveel waard dat Hij de hoogste prijs betaald heeft die Hij kon betalen. De Vader brak Zijn eigen Zoon voor jouw heelheid. De Here Jezus hing in totale eenzaamheid zodat jij vandaag de absolute zekerheid kunt hebben dat God in jouw leven aanwezig is. Het werd donker aan het kruis, het is de garantie dat Gods licht vandaag in jouw leven schijnt. Jezus werd onherkenbaar zodat jij vandaag een identiteit hebt. De Here Jezus werd gestraft zodat jij vandaag zonder angst voor straf hoeft te leven. De Here Jezus werd vervloekt zodat jij zegen kunt ontvangen. Hij werd gevangen zodat jij vrij kunt zijn. De Here Jezus gaf Zijn leven zodat jij het kunt ontvangen. De dood had niet het laatste woord. De Zoon stond op om jou hoop te geven. Om te regeren in jouw en mijn leven. Om iedere dag Zijn leven te delen met het jouwe. De Here Jezus is thuis bij de Vader. Hij zit aan Zijn rechterhand. De Vader kijkt uit totdat ook jij thuis zult zijn. Toch hoef je niet te wachten tot dan om dichtbij Hem te zijn. De hartslag van Zijn geliefde zoon stopte, zodat jij vandaag aan het hart van de Vader kan zijn.
 
                                                                                                               Br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019