Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Doe ik het goed?

 

Hoe doe ik het als mens? Doe ik het een beetje goed, ook in vergelijking met anderen? Ben ik goed voor de mensen om me heen? Doe ik genoeg met mijn geloof om zo goed mogelijk te leven? Ben ik een toegewijd christen? Toegewijd genoeg? Maak ik eigenlijk wel de juiste keuzes als het gaat over hoe ik mijn tijd besteed, hoe ik met anderen omga of hoe ik met mijn geld omga?

Het zijn vragen die we allemaal wel zullen herkennen. Vragen die met regelmaat voorbij komen. Vragen die we aan onszelf stellen of vragen die een ander aan ons stelt. Op zich zijn die vragen niet verkeerd. Het probleem is alleen dat er vaak niet echt een duidelijk antwoord is. Misschien even voor de korte termijn maar vaak niet voor de lange termijn. Het gevolg is een groeiend schuldgevoel en mensen die continue het gevoel hebben dat ze tekort schieten. Het gevolg daarvan is dat de oplossing niet dichterbij maar juist verder weg komt te liggen. Vaak is het antwoord op deze vragen: iedere keer schieten we tekort . Vragen stellen is helemaal niet erg, de Here Jezus stelde ook vragen. Maar Hij vertelde ook dat Hij een oplossing had. Sterker nog; Hij vertelde dat Hijzelf de oplossing is. Het punt is dat er iets veel beters is dan aan onszelf opgelegde regels, wilskracht, richtlijnen of wetten om ons de juiste keuzes te laten maken of ons op een juiste manier te gedragen in het leven. Het is verandering die niet ontstaat vanuit angst of schuldgevoel, maar vanuit vrijheid en acceptatie. Daarvoor is één keuze de allerbelangrijkste: je stelt je vertrouwen niet op je eigen inspanningen, maar op genade van God.

God wil dat wij de vrijheid hebben om een keuze te maken en Hij vraagt vandaag aan jou: kies je voor het beste? Wil jij geloven dat wat Ik voor je heb en wat Ik je om niets wil geven beter is dan wat jij ooit bij elkaar zou kunnen verdienen? Geef jij Mij de ruimte om jou te zegenen? Dat is de essentie van genade. Daarin draait het niet om jou of om jouw verdiensten maar om de Here Jezus en Zijn verdiensten. De Here Jezus gaf alles tot aan Zijn dood toe om jou vrij te maken van de wet waarbij het draait om wat jij wel of niet doet of wat je wel of niet kunt volbrengen. Vandaag leven we onder het nieuwe verbond waarin het draait om de Here Jezus en wat Hij heeft volbracht door Zijn leven te geven aan het kruis en de dood te verslaan. Die overwinning op de dood brengt ons nieuw leven waarin we alles van God kunnen verwachten. We kunnen verwachting hebben van het beste.

Sommige mensen zullen misschien zeggen dat het te makkelijk is maar de weg van de Here Jezus naar het kruis en alles wat daarop volgde was verre van makkelijk. Het was de allerhoogste prijs die Hij wilde betalen om ons een leven in volheid te brengen. Het is aan jou en mij om dat te geloven, om daar ons vertrouwen in te stellen. Dat moeten we leren. Onze eerste reactie is vaak: ‘maar ik …’

We kunnen moeilijk geloven dat we het beste kunnen krijgen zonder dat daar iets van onze eigen inbreng bijzit omdat het ingaat tegen alles wat we gewend zijn. Als we naar onszelf kijken vinden we dat we het helemaal niet verdienen en daar ligt ook de sleutel. Om te kijken naar wat we verdienen moeten we naar de Here Jezus kijken, Hij nam onze plaats. Hij heeft voor ons betaald. De Bijbel zegt dat we moeten groeien in de genade. Dat is een uitdaging voor iedere dag. De duivel heeft niets liever dan dat je terugkeert naar een plaats waarin het om jou draait en wat jij moet doen omdat hij weet dat veroordeling en zelfgerichtheid de kracht van genade ondermijnen. Hoe blijf je dicht bij genade? Door dicht bij de Here Jezus te zijn, Hij is genade. Als we groeien in onze relatie met Hem dan groeien we in genade. Maak je een fout, zie je je tekortkomingen? Probeer dan niet met jezelf in het reine te komen door de focus te leggen op wat je moet doen. Jezus’ bloed vloeide zodat je rein bent. Zijn volbrachte werk heeft jou geheiligd en je rechtvaardig verklaard. Vanuit die plek van rust kun je groeien. Alleen die plek zal je overwinning brengen. Waarom? Omdat niet jouw kracht bepalend is voor hoe sterk je bent maar Zijn kracht. Juist in je zwakheid is Hij sterk.

Romeinen 5:6-11 & 21

                          

                                                                                                               Br. Kelly

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019