Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Romeinen 11 (BGT):

 
33 Zo geweldig is Gods wijsheid! Zo bijzonder zijn Gods beslissingen! Voor mensen zijn ze onbegrijpelijk, ongelofelijk, onvoorstelbaar. 34 Geen mens kan bedenken wat God van plan is. Niemand heeft hem raad gegeven.35 Niemand heeft hem geholpen. Niemand kan iets van hem eisen.
36 God heeft alles gemaakt. Alles bestaat dankzij hem, en alles bestaat tot zijn eer. Alle eer aan God, voor eeuwig! Amen.
 
De apostel Paulus heeft verreweg de meeste boeken die in de canon van de Bijbel opgenomen zijn op zijn naam staan. Vanaf het moment van zijn ontmoeting met de Here Jezus koos Paulus ervoor om te leven voor degene die zijn leven op de kop had gezet. Voor de Here Jezus dus, die Hem de ogen geopend had………… juist door hem blind te maken.
 
Paulus had in zijn leven het nodige meegemaakt. Hij had gezien dat al zijn harde werken alleen maar tot Zegen leidde wanneer hij de weg van de Here Jezus volgde. Zijn eigen kracht leidde tot niets wat echt een positief verschil maakte. Paulus schrijft aan de Romeinen over Zegen, zonde, wet, Genade, Israel als uitverkoren volk, en de redding voor de heidenen (wij) vanwege de foute beslissingen van Israel. Kortom, Paulus was een zeer wijs man. Hij had veel kennis over God en Zijn grote reddingsplan: het Evangelie.
Niettemin komt hij tot de ontdekking dat zijn kennis slechts een tipje van de sluier is.
 
God heeft alle wijsheid, alle macht en glorie, en toch wil deze God ons eenvoudige mensen gebruiken. Wat een geweldig liefdevolle God hebben we toch! Hoe heerlijk te weten dat we gewoon in alle oprechtheid ons best mogen doen voor Hem. Niet meer en niet minder. Elkaar dienen in liefde en eenvoud. Weten dat we het voor Hem doen, en niet voor de eer van mensen. Weet u, het is fijn om waardering te krijgen van mensen. Laten we eerlijk zijn. Onze werken doen voor het oog van de mensen zal zeker deze waardering teweeg brengen. Maar u mag weten dat God ook ziet in het verborgene. Daar waar u afgezonderd uw gebeden uitspreekt. Daar waar dienstbaarheid betoond wordt voor bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw. Het anonieme kaartje ter bemoediging van de zieken. Een bezoekje of telefoontje.
 
Mattheus 25:40 (BGT) 40 Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’
 
God is de bron en het einde van alle dingen. Hij is de schepper en het doel van alles. Daarom is Hij het waard om geprezen en verhoogd te worden voor altijd en eeuwig!!
 
Ik wens u Gods Zegen toe!
                                                                                               Br. P van Diesen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019