Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Wat bent u aan het doen?

 

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

                

Na de oorlog lagen overal grote gebouwen, kathedralen en kerken in puin. Een journalist die de mensen wilde informeren over de wederopbouw van het land, ging langs bij een grote kathedraal die hersteld werd. Er was een bouwput, overal was men aan het timmeren, vloeren aan het leggen en muren aan het oprichten. Hij interviewde de arbeiders die bezig waren.

Eerst een timmerman die grote draadnagels In een balk sloeg. Hij vroeg:

"Mijnheer, wat bent u aan het doen?"

De timmerman zei: "Dat kun je toch zelf zien? Ik sla hier de hele dag spijkers in balken. En schiet nou op, ga weg, je staat in mijn licht."

De journalist ging naar een tweede werker, een metselaar.

Hij vroeg: "Mijnheer, wat bent u aan het doen?"

De metselaar zei: "Dat is nogal logisch, ik sta hier geld te verdienen voor mijn vrouw en kinderen, waarom anders dacht je dat ik hier bezig was?"

De journalist ging verder, zag een technisch tekenaar rondlopen met grote vellen papier.

Hij vroeg hem: "Mijnheer, wat bent u aan het doen?"

De tekenaar zei: "Ik zet een traditie voort. Mijn vader was architect, ik hoop dat mijn zoon het ook wordt, en ik geniet van mijn vak."

Zo ging de journalist bij al die mensen langs. Een glazenier die glas in lood stond te zetten zei: "Ik ben hier iets heel moois aan het maken!"

Tenslotte kwam hij bij een kruier die de hele dag stenen versleepte van grote stapels naar diegenen die de muren metselden. Hij vroeg de kruier: "Wat bent u aan het doen?"

De man gaf hem een heel eenvoudig antwoord: "Ik bouw hier een huis voor God. "

 

We zijn zo bezig op Facebook, LinkedIn en andere social media met wie we zijn en wat we doen. De mooiste slogans, levensgebeurtenissen enz. Daar is op zich helemaal niets mis mee. Daarom heb ik maar eenvoudig gezegd op LinkedIn dat ik oudste ben in een pinkstergemeente en dat zonder een goede geestelijke gezondheid je leven dood is.

En als ze me daarom niet willen huren. Prima. Wie u bent u ?

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019