Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Aktie

 

Lezen: Klaagliederen 3: 20 – 39

 

De aanleiding voor het klagen van Jeremia is de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Chr. Het volk denkt terecht, dat God hen straft voor al hun ongehoorzaamheid en rebellie. Als God straft, berg je dan maar, dan ben je nog niet jarig… Toch zie je tussen al dat geklaag daarover prachtig verzen staan. Israel kende het karakter van God. Hij is liefdevol en genadig. Vers 33 laat dat zo mooi zien: “slechts met tegenzin brengt Hij leed en rampspoed over de mensen”. Zelfs in Zijn boosheid is God goed. Dit gedeelte laat ook zien welke aktie wij van onze kant kunnen ondernemen om met God in het reine te komen, om een relatie met Hem te hebben. De Here Jezus heeft dat mogelijk gemaakt door voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha. Dat betekent niet dat we niets hoeven te doen. We moeten ons geloof wel beoefenen. We moeten beseffen wat we hebben en al onze hoop op Hem vestigen, vs. 24. We moeten Hem zoeken en verwachten, vs. 25. We moeten geduldig hopen vs. 26. We moeten ons juk dragen ( Jezus zegt: Mijn juk is zacht…) , vs. 27. We moeten soms ook gewoon luisteren al is het niet aangenaam, vs. 28. We moeten ons van tijd tot tijd bekeren en ons bezinnen, vs. 29.

Het zijn allemaal dingen die wij kunnen doen. Aktiepunten van ons allemaal.

Maar wat is het geweldig om te zien dat God dan gaat reageren! Zijn grootste aktiepunt was het sturen van Zijn eigen Zoon om voor ons te sterven en dat was een direct gevolg van vers 31: “Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.” Halleluja! Zijn genade en ontferming zijn groot!!

Geloof is geen passief gebeuren. Het vraagt oefening, Aktie. Het geloof moet ge-, en beoefend worden. Dan reageert God vanuit Zijn genade.

En wil je dan toch klagen, zegt Jeremia, klaag dan over je eigen zonden, vs 39. Redenen genoeg om in elke situatie op God te vertrouwen, te hopen, te zoeken en te verwachten!

Oefen het, beoefen het, kom in aktie en God zal reageren!

 

                                                                                   Gods zegen, Zr. Gusta Kelly

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019