Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Filippenzen 2

 

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Paulus schrijft dat Jezus Christus -die God is- afstand heeft gedaan van alles wat Hij was.

 

Sta even stil bij wat dit betekent;

De schepper van Hemel en Aarde.

Die de mens vormde uit stof.

De God die leven geeft aan alles.

Die een dag bepaald heeft waarop dit alles voorbij zal zijn, maar ook iets nieuws zal scheppen

Deze God werd de minste mens onder de mensen.

Hij vernederde zich volledig. Hij liet zich uitschelden, bespugen, slaan, martelen en stond het toe dat mensen zich van hem afkeerden. Wij moeten zijn zoals de mens Jezus. Wat betekent dit?

 

Wij kunnen en hoeven niet te doen wat Jezus heeft gedaan. Dat werk is volbracht. Wel moet de gezindheid (het karakter en voorbeeld) van Jezus onder ons zijn. Dat is waar God ons toe oproept. In nederigheid en oprechtheid dienstbaar zijn aan elkaar. Het belang van de ander boven je eigenbelang plaatsen.

Dit is iets wat mij veel bezighoudt. In een wereld waarin het gaat om uiterlijk voorkomen, positie en macht, roept de Bijbel ons op om als Jezus te zijn. Door de wereld gezien als naïef en dwaas. Mijn  Bijbel vertelt me dat wat voor de wereld dwaas is, wijsheid is voor God. Het is de Geest die ons de dwaasheid laat zien van mensen die zich boven andere mensen of zelfs  God willen verheffen. Waarom toch?

 

Het geeft zoveel rust om te weten en tegen God te belijden dat we vanuit onszelf niets kunnen. Hopen op onszelf of anderen is een doodlopende weg. Jezus volgen is de enige weg die leidt naar iets beters!

Als Christenen kunnen we hier het voorbeeld geven in de wereld. Helaas zien we soms ook in Gods Koninkrijk vergelijkbare dingen. Mensen die zich roemen op de gaven en/of bedieningen die God hen gegeven heeft. Het besef ontbreekt dat  het God is die geeft aan wie hij wil. Niet op basis van verdiensten, maar op basis van genade. Niet om onszelf te verheffen, maar tot opbouw van Zijn Koninkrijk. Soms zien we helaas ook leiders die hun macht misbruiken.  Gelukkig zijn het uitzonderingen, en zijn veruit de meeste gelovigen oprechte dienaren.

 

Christenen vinden het moeilijk om de stem van God te verstaan.  Google en Wikipedia zijn hun waarheid geworden.

Laten we vasthouden aan De Waarheid zoals geopenbaard in de Bijbel.  Dienen in nederigheid. Beseffen dat het God is die zowel het willen als het werken in ons tot stand brengt. Hoe meer we ons overgeven aan Hem, hoe meer Hij ons kan gebruiken.

Laten we dus ons hart onderzoeken en ons afvragen hoe het met ons gesteld is. Wat is onze Waarheid?

 

Waarom is dit zo belangrijk?

Om dezelfde reden als waarom Jezus zichzelf vernederde: “opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

 

Dat is het grote plan van een oneindig goede God voor een ieder. Hij ziet en toetst ons zoals ons hart voor Hem klopt. Niet op basis van onze gave of bediening. God heeft geen lieverdjes

Op onze knieën zijn we voor Hem allemaal gelijk.

 

“no man stands taller than when he is on his knees before God.”

 

                                                                                                  Br. P. van Diesen

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019