Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Koning der Koningen

 

Koningen zijn van allertijden. Hier kunnen we al over lezen in het oude testament.

De landen om Israël heen hadden koningen. Ook Israël had een koning.  Deze koning was anders dan alle andere koningen. Israël had een volmaakte en onoverwinnelijke koning. Zolang het volk van Israël deze koning gehoorzaamde en zij Hem prezen kon hen niets gebeuren. En als zij dat niet deden kwamen ze in de problemen. Je zou zeggen mooi toch zo een koning, die wil iedereen wel.

Israël dacht er anders over. Zij wilde een koning net zoals de andere landen om hen heen, zelfs als dit hun heel veel zou kosten. Israël koos niet meer voor God als hun Koning maar Saul. Zij verwierpen God als hun koning. We kunnen dit lezen in

1 Samuel 8:1-8.

 

Israël vraagt een koning

  1. Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vauit Berseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. “U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben.” Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer, maar die antwoordde: “Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles war ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij al shun koning.”

 

Saul en al de andere koningen na hem waren niet volmaakt en zeker niet onoverwinnelijk.

God zegende de koningen wanneer zij Hem gehoorzaamde maar helaas was dit niet vaak het geval. Koning David was zelfs de koning naar Gods hart. Het ging op en neer met de koningen van Israël en Juda (2 deling) en uiteindelijk ging het zo slecht dat het koningschap weg genomen werd.

Gelukkig had God een herstelplan voor Israël en de rest van de wereld. God wist dat alleen een volmaakte en onoverwinnelijke Koning de vijand kan verslaan. De geboorte van deze Koning vieren wij met Kerst. De geboorte van Jezus hier op aarde en Hij is de Koning der Koningen geworden. Hij is onoverwinnelijk, volmaakt en leeft voor eeuwig. Openbaringen 1:5

 

Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.

 

Wie wil er nu niet zo een Koning dienen.

Lieve mensen ik wens u een gezegende Kerst toe en doe wat Jezus u Koning zegt. Amen.

 

                                                                                                Michel van Rossum

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019