Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 

 

“Ik zeg je dat de HEER voor jou een huis zal bouwen”

Deze tekst uit 1 Kronieken 17 is het antwoord van God op het voornemen van koning David om een huis van cederhout te bouwen voor Hem.

De Ark van het Verbond was zojuist feestelijk binnengehaald in Jeruzalem. Deze kist met daarin onder andere de stenen tafelen met de 10 geboden, was “thuis”. Koning David die in een prachtig paleis woonde, wilde ook God in een huis plaatsen. De reactie van God is een geweldige bemoediging, ook nu nog voor ons;  “Nooit heb ik in een huis gewoond…..Overal in Israël heb ik rondgetrokken…”. De Heer was altijd en is nog altijd onder de mensen. Daar waar de strijd is, daar waar de mensen Hem nodig hebben, daar waar Zijn naam geloofd en geprezen wordt, daar is God. Daar woont Hij. Daar is Hij. Niet beperkt in- of tot- een huis.

De Heer weet dat wij mensen een plek nodig hebben waar we samen God kunnen ontmoeten. Daarom beloofde Hij aan David “een huis”. Hiermee werd enerzijds de tempel bedoeld die later gebouwd zou worden door Salomo, maar zeker ook het eeuwig voortdurende koningschap van Jezus in ons hart. En daarnaast ook nog eens de belofte van Zijn Wederkomst. Gods beloftes zijn nog niet allemaal voltooid!! God is goed en groot.

Wijzelf mogen een tempel van God zijn (1 Kor 3). God woont in ons hart door Zijn Geest. Niet alleen ons kerkgebouw moet op orde zijn , en aan alle eisen voldoen, maar dat geldt ook voor ons eigen lichaam en huis. Overgave, heiligheid, nederigheid en vrijheid zijn voorwaarden voor de Geest om krachtig en ten volle te kunnen werken.

2 Samuel 7:20 “Wat kan ik nog zeggen?”. Met deze woorden begon David zijn dankgebed wat diep uit zijn hart kwam. Hij was voor een moment sprakeloos door de liefde van God. Laten wij God ook in 2017 voortdurend de hoogste plaats geven in Zijn huis en in ons leven. Laten we vooral ook verwachtingsvol zijn zodat ook wij sprakeloos zullen zijn door hetgeen Hij gaat doen.

 

                                                                                               Br Pim van Diessen.

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019