Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Geen titel

 

Als gelovigen [ Christenen ] zijn wij Christus boodschappers of ambassadeurs, die met Zijn boodschap van verzoening de wereld worden ingezonden. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen [2Cor. 5:18-20].

God zelf heeft het initiatief genomen om de door zonde verbroken relatie met de mens te herstellen [Joh.3:16]. Omdat wij met God door Jezus Christus dood aan het kruis verzoend zijn, schenkt Hij ons nu het voorrecht anderen aan te moedigen die verzoening ook te ontvangen. Wij zijn gezanten van Christus en een gezant in de tijd van Christus is een boodschapper die met een brief van de Koning kwam. Wij zijn als het ware door de Koning der Koningen Jezus Christus heen gestuurd met een bepaalde taak. Op dezelfde manier zoals Jezus Zijn leerlingen twee aan twee uitzond [Luc. 10:1], zendt Hij ons uit als Zijn speciale boodschappers [Mar. 6:7 Amplified Bible] om te getuigen van Zijn boodschap, de blijde boodschap van redding en verlossing door Zijn offer aan het kruis. Twee aan twee kunnen we samenwerken en elkaar bemoedigen en versterken en is onze getuigenis zelfs rechtsgeldig [2Kor. 13:1]. Aan deze verantwoordelijkheid mogen we niet voorbijgaan.

Getuigen wil zeggen; aan anderen vertellen wat je zelf waargenomen hebt. Getuigen van Christus gaat een stap verder, want Zijn Geest woont in ons [2Tim. 1:14] en het kan op een aantal manieren namelijk: door lief te hebben [1Cor.13:4-7], door levenswijze [Joh.13:34,35 en Mat. 5:16] en door woorden [Mat.28:19, 20 en Mar. 16:15]. Dit is het resultaat van het werk van God, die door zijn Geest in ons werkt. Als wij voor Christus leven, stralen wij als een licht, dat getuigt wie Christus is [Mat. 5:14]. Het evangelie wordt elke dag door u en mij [als christen] geschreven aan de mensen om ons heen, door wat u zegt en hoe u leeft. Wordt uw manier van leven door de mensen gezien als een getuigenis voor Jezus?

Hoe vervul jij die taak als boodschapper van Christus?

 

                                                                                       Br. Franklin Brondenstein

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019