Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Jona 2

 

10Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en U offers brengen; mijn geloften los ik in.

Het is de HEER die redt!

 

Een van de grote misverstanden over personen in de Bijbel, is het misverstand over Jona.

Als we met mensen over Jona praten, gaat het meestal over de ongehoorzaamheid van deze profeet.

 

We weten dat Jona door God op pad gestuurd werd met een speciale opdracht. Hij mocht de mensen in Nineve gaan vertellen dat ze verkeerd leefden, en zich moesten bekeren.

Ga er maar aan staan!

Stelt u zich voor dat God u zegt dat u het evangelie moet gaan verkondigen op de meest goddeloze en gevaarlijke plaats die u zich kunt voorstellen. Zou u gaan?

Jona ging in ieder geval niet. Hij vluchtte weg. Ik denk dat in de huidige tijd vele mensen diezelfde opdracht van God heel anders zouden uitleggen. In hun eigen voordeel. Het vreemde feit doet zich tegenwoordig voor dat mensen de stem van God zeer duidelijk menen te verstaan als het in hun eigen voordeel is, maar Gods stem is vaag en onduidelijk als het om een moeilijke of vervelende opdracht van God gaat. Plotseling zoeken we dan bevestiging op bevestiging.

 

Voor Jona was er geen vaagheid of iets anders. Jona wist exact wat God van hem vroeg. Hij durfde gewoon niet.

Maar er is nog een ander misverstand. Wat veel mensen over het hoofd zien is dat deze Jona een zeer gelovige man was. Er was in hem geen enkele twijfel over het bestaan, de grootheid en almacht van God.

Jona geloofde wel in God, maar niet in zichzelf. Hij kon niet geloven dat God hem niet alleen een opdracht gaf, maar dat God hem ook alles zou geven wat hij nodig had.

God stuurt ons op pad, en daarbij geeft Hij ook alles wat we nodig hebben. God begrijpt het als we bang zijn, twijfelen of onzeker zijn. Hij wil ons daarbij zelfs helpen en leren zoals Hij bij Jona deed. God lijkt een eindeloos geduld met ons te hebben zolang we open en eerlijk naar Hem toe zijn.

Als we echter de woorden van God verdraaien, en dingen aan Hem toeschrijven die niet van Hem zijn, dan is het een ander verhaal. Dan lopen we het risico dat de Zegen van God van ons wijkt. God kan onmogelijk omgaan met leugens en bedrog.

Daarom is het altijd het beste om open, eerlijk, rein en heilig tegenover God te staan. We kunnen Hem niet voor de gek houden, en dat hoeft ook helemaal niet. God kent u door en door, en toch houdt Hij van u!

 

Laten we daarom leren van Jona.

 

Heer, geef mij het geloof van Jona!

Bewaar mijn hart voor ongehoorzaamheid en behoed mijn mond voor hoogmoed en zelfverhoging.

Dank U dat Uw blijde boodschap van redding en verlossing door Jezus Uw Zoon voor een ieder is.

Laat mij een ambassadeur van U zijn op deze aarde, en Zegen mij en een ieder waar ik mee in aanraking kom.

In Jezus Naam. Amen.

Br. van Diesen

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019