Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

ZIET NAAR DE VOGELEN DES HEMELS

Math. 6, 26-30

 

Als wij zo nu en dan eens in gesprek komen met mensen die de Here niet kennen, dan merken wij zo vaak op hoe bezorgd deze mensen dikwijls zijn. Gewoon om hun dagelijkse bestaan.

Wat zullen we eten en drinken, wat zullen we aandoen? Ja, dat zijn zo de problemen van deze tijd en van deze wereld. En komt dan de werkelijke nood, dan is er geen moed en zien zij geen uitweg. Maar dan denk ik aan mijn Heer, aan de vogels des Hemels, aan de leliën op het veld. Door hen moeten wij toch erkennen: de Vader in de Hemel zorgt voor dit alles ... , zou Hij dan voor zijn kinderen niet zorgen?

 

Men zegt dat juist de rijken het meest bezorgd zijn en dat hun voorhoofd vol zit met zorgenrimpels. En wij? Laten wij ook toe dat "Vrouw Zorgen" 's morgens al aan ons bed komt en ons belast met al deze dingen? Wij kunnen niet één seconde toevoegen aan ons leven door bezorgd te zijn. Als God toch ook voor de mus op het dak zorgt, zou Hij ons dan vergeten? Maak u daarom geen zorgen meer en laat het over aan Hem die almachtig is en heb een stil vertrouwen. Hij maakt alle dingen wel! Heerlijk als wij ons aan Hem mogen toevertrouwen, Hem waarvoor niets onmogelijk is. Hij weet en heeft op alle dingen een uitkomst en Hij kan ons helpen als menselijke hulp niet meer mogelijk is. Werp al uw bekommernis op Hem, Hij zorgt voor u! Of het nu familiezorgen zijn of de zorgen om het dagelijks brood, laten wij ze in de zekerheid des geloofs en gebed bij Hem neerleggen die in alle nood een uitkomst heeft. Wij mochten het vaak in ons persoonlijk leven ervaren en niet één keer maar o zo vaak, dat God getrouw is en bij machte! Dit doet mij dan ook denken aan een lied wat wij vroeger zo vaak gezongen hebben: "Als gij geen uitkomst ziet, God verlaat u niet, want groter dan de Helper is de nood toch niet!

 

Ik wens u nu reeds een heerlijke voorbereiding op het komende Paasfeest, Gods rijke zegen toe gebeden voor u allen.

Uw Broeder voorganger (contactblad maart 1991)

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019