Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De nood van het zendingsveld

 

De Here Jezus zegt in Johannes 4:35:"Hef uw hoofd omhoog en zie de velden, dat zij wit zijn om te oogsten."

Ons hoofd is zo vaak omlaag gericht en dan zien wij alleen onze problemen, onze moeilijkheden, obstakels, hindernissen, onvoldoende geld, onvoldoende mankracht, gesloten mensen, gesloten deuren, een donkere toekomst en tegenstand, vooral veel tegenstand! Ons gezichtsveld is dan niet helder meer en zien we de realiteit en de waarheid niet zo helder meer. We zijn bang om te falen en we zijn druk. We hebben zoveel te doen, maar zo weinig tijd. We zien van alles behalve de witte velden. We denken: dat zendingsveld ligt ver hier vandaan, dat is niets voor mij, dat is iets om voor te bidden of te offeren, maar daar ga je niet heen. Vele malen staat er dat Jezus met ontferming bewogen was. Over wie was hij bewogen? Jezus was bewogen over: de nood van de mensen, de last die zij droegen, hun verdriet, tranen en verlies, hoe zij ronddoolden zonder kerk, het juk dat zij droegen, de leugens waarin zij geloofden, hun zonde, ziekte en religie, de slavernij waarin zij zich bevonden, het oordeel waarin zij leefden. Hebben wij oog voor deze mensen? Is ons hart bewogen over deze mensen?

Wat is Gods gedachte?

Voor God is de mens het meest kostbare dat Hij geschapen heeft. Het is de kroon op Zijn schepping, gemaakt naar Zijn beeltenis. Hijzelf heeft de levensadem erin geblazen en boven alle creaturen van deze wereld gesteld met een levende ziel. GOD WIL NIET DAT ER IEMAND VERLOREN GAAT (Johannes 3:16). God zoekt en roept de verlorene. Zo ver is nog nooit iemand gegaan. Alles wat Hem ter beschikking staat heeft Hij in werking gesteld … tot het geven van Jezus als losprijs. Zou Hij dan nu een geselecteerd groepje hebben en denken: “Het is genoeg!”? Heeft Hij oog verloren voor de mens van vandaag? Wat moet de mens dan doen, zodat God weer geïnteresseerd zal worden? Niets! God is met ontferming bewogen!!! Deze bewogenheid vindt een weg. Als wij de velden/mensen zien, zijn we dan bewogen en rijst er een drang in ons om hen te helpen? Rijst er een verlangen in ons om in dat veld te oogsten en te werken? Houdt het ons bezig, geeft het ons slapeloze nachten? Hebben we het gevoel dat wij iets moeten doen? Zoeken wij naar ideeën? Zien wij het voorrecht en de verantwoording of is onze motivatie alleen een gedwongen plicht? Proberen wij het minimale te doen of strekken wij ons uit naar het maximale?

Waar komt het op neer?

Hebben we een openbaring gehad van de Heilige Geest? Leven wij in de vreugde en de zegen van het nieuwe leven en willen wij dit delen met anderen? Wij hebben een heilige roeping om Zijn ambassadeurs te zijn in deze wereld. De boodschap is ons toevertrouwd. Wij moeten onze blik verplaatsen, ons gezichtsveld verruimen, ons hoofd omhoog richten en de velden zien. Ik zie overal open deuren. Elk land heeft barrières, maar overal geeft God open deuren! Al de volken van de landen waar ik kom, komen in mijn hart. Zij moeten de blijde boodschap horen. Hoe kan ik het ze vertellen? Ik zoek naar wegen en middelen. Wie zoekt zal vinden, zegt de Bijbel. Ik klop aan bij de Vader. Wie klopt zal open gedaan worden. Ik vraag in vrijmoedigheid. Wie vraagt zal gegeven worden. De Heilige Geest geeft ideeën! God geeft geloof!

Hoe kunnen we als gemeente zendingsgericht blijven?

Begin ergens! Wacht niet op de dag dat u op het podium wordt gevraagd om te spreken bij een massacampagne. Dienen is een sleutelwoord. Getrouw zijn is een vereiste. Geloof in de boodschap, bid en werk. Wij moeten de witte velden blijven zien en daar actief in blijven werken. Denk aan evangelisatie, je kerk helpen opbouwen, mensen bemoedigen. Waar zijn we goed in? Waar schieten we in tekort? Misschien moeten we beginnen bij het "trainen". Misschien geloof je niet meer in evangelisatie, omdat je geen resultaten hebt gezien. Het zijn niet altijd en alleen de grote kerken die kerken planten! Nee, ik denk juist vaak omgekeerd. Wij kunnen leren van elkaar, een systeem kan orde scheppen en is belangrijk ... maar de drijfveer van een zendingsgerichte kerk blijft de liefde voor de mens. Plant liefde voor de mensen in de harten van de mensen. Bid, zoek en strek u uit naar een uitstorting van Gods liefde in de harten van de mensen. Liefde vindt een weg! Gods liefde koos de Here Jezus als de weg om ons met Zichzelf te verzoenen!

 

                                                                                                                br. Kelly

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019