Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De ouderen onder ons

 

In Titus 2 (vers 1-8) werkt Paulus de inhoud van Titus preken uit voor verschillende groepen in de gemeente. Titus moest de mensen leren om zich goed te gedragen, op een manier die past bij de juiste uitleg van het geloof. Ieder mens vereist een eigen benadering, maar er zijn ook zaken die in een bepaalde groep aan de orde zijn of aan de orde gesteld moeten worden. De eerste twee groepen waarvoor Paulus speciale aanwijzingen geeft, zijn de ‘oude of oudere mannen en vrouwen’. Ik zal het ook bij deze twee groepen laten, want ik wil het hebben over de ouderen onder ons.

Wat ik als eerst wil zeggen is, dat jullie zeer waardevol zijn voor onze Heer Jezus Christus. Maar niet alleen voor Hem, maar ook voor Zijn gemeente. Misschien ervaart u dat als een oudere niet zo. Misschien denkt u bij uzelf: ‘ Ik heb niet veel meer te bieden aan de kerk ofwel uw gemeente.’ Maar ik wil u vertellen dat u zeer waardevol bent in Gods huis. Als wij als gemeente geen gebruik maken van jullie gaven, talenten en ervaringen als ouderen, lopen wij als gemeente heel veel mis. Misschien vraagt u zich af; ‘Wat heb ik dan te bieden?’ Eén ding wil ik u wel zeggen, wij leven in een tijd waar er een groot gemis is aan geestelijke vaders en moeders met een voorbeeldige levensstijl.

In de tijd van Paulus hadden de oudere mannen een belangrijke taak. Hierdoor begon hij ook als eerst bij de oudere mannen. Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding (Titus 2:2).

Titus moest deze oudere mannen leren wat hun plichten zijn. Hij moest hen vermanen om sober ofwel nuchter te zijn (matig in het gebruik van wijn, zichzelf onder controle houdend), waardig ofwel eerbiedwaardig (zo levend dat ze te prijzen zijn, eerbaar, respect afdwingend, respect waardig) en beheerst (matig, bezonnen) te zijn. Hij moest de oudere mannen ook vermanen om gezond in het geloof (zekerheid hebben van dingen die je niet kunt zien, in wat God zegt, zie Heb.11:1), in de liefde (jezelf geven aan en voor de ander, zie 1Joh.3:16), in de volharding (staande blijven in moeilijke omstandigheden, door te staan op het vaste fundament, zie Mat.24:13) en verdraagzaam te zijn.

Vooral oudere mannen dienen een voorbeeld te zijn voor de overige gemeenteleden. Ze hadden vaak een grote invloed, ook in de vorming van jongeren.

De oudere vrouwen hadden ook ‘soortgelijke’ onderwijzing nodig. Paulus vervolgd in Titus 2:3-5; Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.

Vrouwen hoeven niet in een hoekje te zitten, ze hebben een belangrijke taak. Ze moeten heilzaam bezig zijn. Ook zij dienen in hun houding, hun gedrag, heel hun optreden, heilig te zijn. Hun optreden moet beantwoorden aan de ‘norm van heiligheid’. Ze hebben te laten zien in hun levenswandel wat het is om door God apart gezet te zijn, afgezonderd van de wereld (wel in, maar niet van de wereld), om rein voor Hem, in alles gericht op Hem te leven. Dit houdt negatief in dat ze ‘geen lasteraarsters’ zijn. Verder mogen ze ‘geen slavinnen zijn van veel wijn’. De werkwoordsvorm duidt op een afgesloten proces; d.w.z. een toestand van slavernij is ingetreden: verslaafdheid. Ook vrouwen moeten bedacht zijn op de gevaren van wijn. Positief moet Titus van de oudere vrouwen vragen, dat ze ‘onderwijs geven in het goede’. Ze dienen hun tong en mond ten leven te gebruiken, positief te spreken, het edele ofwel goede te zoeken. Dat geldt voor alle levensgebieden. Verder dienen de vrouwen bezonnen (verstandig, matig, beheerst), rein (heilig, zonder schuld, kuis), huishoudelijk (iemand die haar huis goed verzorgt) en goed (heilzaam, deugdelijk, rechtschapen) te zijn.

Via de oude vrouwen richt Titus zich tot de jongere vrouwen, omdat ze het meest zullen leren van het goede voorbeeld van de ouderen. Dit goede voorbeeld en dit spreken heeft ten doel de ‘jonge vrouwen’ beheerstheid voor te houden en bij te brengen. Ze moeten ‘hun mannen liefhebben, en hun kinderen’. Daarvan zal een grote zegen uitgaan. Ook dit behoort tot de gezonde leer; zich houden aan de orde die God gesteld heeft. God heeft Zijn wetten, ook die voor het huwelijk, niet gegeven om ons aan banden te leggen, maar ‘opdat het u welga’ (zie Deut.5:29). Slechts door zich te houden aan Zijn verordeningen is er zegen, Amen?

In vers 6 van Titus 2 zegt Paulus; ‘Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen (ofwel verstandig en bescheiden) te zijn.’ Titus moest hen aansporen om zich te beheersen, zichzelf onder controle te hebben en matig te zijn (Rom.12:3). Dit betekent niet dat ze niet van het leven mogen genieten, maar er zijn vormen van genot die een mens vroeg of laat ruïneren. Daarop roept Paulus op tot een leven van zelfbeheersing. En als u gehuwd bent, houdt op dezelfde manier van uw vrouw als dat Jezus Christus van Zijn gemeente houdt, zegt Efe.5:25. Ook hierin mogen de oudere mannen model staan voor de jongere mannen.

Omdat ik me specifiek tot de ouderen gericht heb, wil ik ook eindigen met een oproep tot de oudere mannen en vrouwen. Als ouderen, zowel mannen en vrouwen mogen wij/jullie model staan om zo anderen te vormen. God heeft u/ons als ouderen een zeer belangrijke taak gegeven binnen Zijn gemeente. Gods huis heeft ouderen nodig die met anderen samen, schouder aan schouder, de zowel geestelijke als natuurlijke strijd willen aangaan in woord en daad, ongeacht de tijd van de dag.

Ouderen onder ons, God wil u ook gebruiken als een geestelijke vader of moeder, om Zijn jongere kinderen te bemoedigen, te leren hoe ze moeten staan in dit leven en hoe ze moeten leven voor God. Zoek naar mogelijkheden om deze jongeren onder ons te inspireren. Amen.

 

                                                                                                    Br. Brondenstein

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019