Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Maar Jezus zagen ze niet

 

Lezen: Lucas 24: 13 t/m 35

 

Als u dit leest ligt Pasen net achter ons. Een indrukwekkend feest waarbij we de geweldige opstandingskracht van onze Verlosser mogen beleven. De Bijbel vertelt ons over het lege graf en hoe Hij aan mensen verscheen. We geloven dat dit is gebeurd; we hebben die zekerheid in ons hart en we mogen die kracht ook ervaren!

De twee leerlingen die onderweg waren naar Emmaüs wisten ook wat er was voorgevallen in Jeruzalem. Ze wisten van de intocht in Jeruzalem op palmzondag, de gevangenneming, het (schijn)proces, de kruisiging en ze hoorden ook van de opstanding van Jezus. Ze zeiden dat de vrouwen hen in verwarring hadden gebracht. Die vrouwen hadden gezegd dat ze engelen hadden gezien, die zeiden dat Jezus leefde. Een paar van de leerlingen gingen naar het graf om te kijken of Jezus daar was, maar Jezus zagen ze niet.

De twee leerlingen waren inderdaad in verwarring gebracht. Ze waren somber gestemd en hun blik was vertroebeld. Ze zaten middenin in deze gebeurtenissen en wisten niet goed wat ze ervan moesten denken.

De Here Jezus loopt met hen mee en hoort hen aan, maar ze zagen Jezus eigenlijk nu ook niet. In hun verdriet en verwarring zijn ze in zichzelf gekeerd en blijven zich maar afvragen hoe het toch mogelijk is dat alles zo gelopen is.

Ik vind het wel herkenbaar. Soms zijn we in verwarring door dingen die ons overkomen. Soms hadden we verwacht dat de Heer dingen anders zou leiden of dat Hij zou hebben ingegrepen. We worden verdrietig als dingen dan anders lopen; als we Zijn aanwezigheid in die omstandigheden niet hebben opgemerkt. We raken dan soms ietwat verward en hebben dan vaak veel vragen aan God. Toch was de Here Jezus er steeds bij! Hij had de dood overwonnen en leefde!

Dan stelt Jezus de twee leerlingen de vraag en in die vraag worden 3 dingen benoemd: “weinig verstand”, “traag van begrip”, “niet geloofd”.

Ook dat vind ik heel herkenbaar. Als we zelf in een moeilijke of verdrietige situatie zitten, dan denken we ook vaak niet helder. We “zien” Jezus niet, terwijl Hij toch dichtbij ons is. We hebben moeite om te geloven, dat God doet wat Hij beloofd heeft. Jezus verwijt hen dat niet, alhoewel hij wel die vraag stelt en bij het breken van het brood herkennen ze Hem dan toch (eindelijk).

In welke omstandigheden we ook zijn, we mogen erop vertrouwen dat de Here Jezus bij ons is in elke situatie. Ook al zien of ervaren we Hem niet, ook al denken we dat Hij er niet van op de hoogte is of er niets aan doet.

Vertrouw op de goedheid van God! Hij doet wat Hij belooft. Hij IS bij u! Hij “wandelt” met u mee. Hij ziet uw verwarring en verdriet, maar Hij wil zich ook laten zien als de Opgestane, de levende Heer, die beloofd heeft bij ons te zijn tot aan de voleinding van de wereld!

Vertrouw op Hem. Hij is bij u!

 

                                                                                                         Zr. A.G.Kelly

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019