Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
 
Ma 1-okt 19:30u Bidstond bij Familie Nettekoven
Wo 3-okt 19:30u Bijbelstudie/Bidstond door br. Kelly
Vr 5-okt 10:00u Ouderenochtend: leiding zr. Gusta Kelly
Vr 5-okt 20:00u Christelijke film Tiener & Jeugd bij br. Jim Megens
Vr 5-okt 19:30u Zending in Maastricht
Za 6-okt 08:30u Evangelisatie; leiding zr. Paula Meuwissen
Zo 7-okt 10:30u Eredienst Opdrachtdienst & Avondmaal met br. Ruben Flach
Ma 8-okt 19:30u Bidstond bij Familie Nettekoven
Di 9-okt 11:45u Voorgangersoverleg
Di 9-okt 19:45u Zusterkring; leiding Cobi en Gusta
Wo 10-okt 20:00u Huiskringen
Za 13-okt 10:30u Regionale Zusterkringdag; organisatie Cobi en Gusta
Zo 14-okt 10:30u Eredienst met br. Gerrit Spreeuwers
Zo 14-okt 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 15-okt 19:30u Bidstond bij Familie Nettekoven
Wo 17-okt 19:30u Bijbelstudie BBB door br. Frank Ouweneel
Zo 21-okt 10:30u Eredienst (Opdrachtd. & Doopdienst) met br. Kelly
Ma 22-okt 19:30u Bidstond bij Familie Nettekoven
Ma 22-okt 19:30u Bestuursvergadering
Wo 24-okt 20:00u Huiskringen
Vr 26-okt 18:00u Belgische Frietavond; organisatie door de diakenen
Zo 28-okt 10:30u Eredienst (Bijbelzondag) met br. Michel Van Rossum
Zo 28-okt 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 29-okt 19:30u Bidstond bij Familie Nettekoven
Di 30-okt 19:30u Werkersvergadering
Wo 31-okt 19:30u Bijbelstudie/Bidstond/Vasten door br. Kelly
 
 
 

De gemeente is de plek waar iedereen welkom is. De gemeente is ook de plek waar we God aanbidden, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en waar we genezing en herstel en groei ontvangen. In onze Verlosser Jezus Christus is dat allemaal mogelijk. Hij is het Hoofd van de gemeente en Hij bindt ons tezamen. We willen mensen winnen voor de Here Jezus. Allereerst door ieders persoonlijke inzet als betrouwbaar getuige in zijn of haar omgeving. Maar ook door middel van huiskringen, Celebrations (kerkdiensten) en andere activiteiten die de liefde van God laten zien voor ieder mens in de samenleving. Hiervoor organiseren we speciale bijeenkomsten of acties die gericht zijn op verschillende doelgroepen (kids, tieners en jeugd, ouderen).

De gelovige wordt toegerust om te groeien naar een gezonde geestelijke volwassenheid. Deze toerusting vindt plaats door het geven van diverse trainingen en Bijbelstudies. Ook wordt er aangemoedigd om actief mee te gaan bouwen aan het gemeenteleven in de verschillende taken en bedieningen. Hierbij valt te denken aan babyopvang, kinderkerk, tiener- en jeugdwerk, aanbidding, pastoraat, barmhartigheid, onderwijs, gebed, evangelisatie, ordedienst, welkomstteam, geluid, tuinwerk, catering (keuken), huishouding (poetsen), praktische hulp, vele gebedsmomenten, lofprijzing en aanbidding, geloven in genezingen.

 
 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 13-10-2018