Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

JAARLIJKSE EINDTIJD-BIJBELSTUDIE

(MET BEAMER-PRESENTATIE) + DVD (TV)- OPNAME

 

BEKNOPTE BIJBELSTUDIEBESCHRIJVING: De Bijbel waarschuwt in Hand. 17:30 en 31 en in Openb. 6:17: God laat de mensen heden weten dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een grote dag heeft bepaald waarop Hij de aardbodem zal oordelen. Het Bijbelboek Openbaring leert dat die "grote dag" vrijwel onmiddellijk volgt op de wederkomst van Gods Zoon Jezus Christus die in Openb. 3:11 uitroept: "Ik kom spoedig !" In direct verband daarmee proclameert Openb. 14:7 "in alarmcode rood": De ure van Gods oordeel is gekomen. Niemand zal er zich in die "ure" over kunnen beklagen dat hij of zij niet tijdig is geïnformeerd, want elke dag schalt door het universum een luide stem die zegt: "Wee hun, die op de aarde wonen" (Openb. 8:13). Ook in 2011 hebben de wereldburgers Gods "luide stem" heel doordringend kunnen "horen": vele Openbaring-profetieën, die rechtstreeks te maken hebben met Jezus' wederkomst, werden in de afgelopen maanden keiharde werke-lijkheid ! Gedurende deze Bijbelstudie zullen onder andere de volgende 2011-gebeurtenissen aan de orde komen: het morele verval in de RK-kerk (Openb. 2), de economische situatie in de wereld en in Griekenland in het bijzonder (Openb. 6), de olieramp in de Golf van Mexico (Openb. 8), de IJslandse aswolk (Openb. 9), de ontwikkelingen met betrekking tot Israël, Jeruzalem en Gaza (Openb. 11), enzovoort … De oplettende en serieuze krant- en Bijbellezer kan maar tot één conclusie komen: we leven midden in de eindtijd want Jezus komt spoedig, en dús ... kan het élk moment te laat zijn voor mensen die Hem nog niet hebben aangenomen! Gelukkig is het  nog níét te laat, want vol liefde roept God: "Kiest vandaag wie u wilt dienen; als u Mijn stem vandaag hoort, verhardt uw hart dan niet. Nú is het nog de genade-tijd, nú is het nog de dag van de redding" (Joz. 24:15; Hebr. 4:7 en 2 Kor. 6:2). Tot de christenen zegt Jezus: "Gij moet, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Waakt dan, opdat Ik, als Ik kom, u niet slapende vindt" (Matth. 24:33 en Mark. 13:35-37).  
 


In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019