Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Wat zou Jezus van mij willen dit jaar

Br.’s en Zr.’s, we staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een mooie tijd om eens te overdenken hoe het ons is vergaan in het afgelopen jaar. Zijn al onze wensen die we hadden uitgekomen? Zijn al onze voornemens die we in het begin van 2005 genomen hadden uitgekomen? Ik denk zo dat dat bij de meeste van ons niet het geval is. En nu staan we aan het begin van 2006. Wat willen wij voor het komende jaar? Wat zijn onze verwachtingen, wat zijn onze wensen? Maar ik vraag mij af hoe belangrijk het is of onze wensen of onze verwachtingen nu wel of niet in vervulling gaan. Zijn wij mensen niet teveel op onszelf gericht? Altijd maar: we willen dit of we willen dat. Maar is het niet veel beter en ook veel belangrijker ons aan het begin van dit jaar af te vragen. “WAT ZOU JEZUS VAN MIJ WILLEN DIT JAAR ?” Ik heb, in deze toch wel moeilijke tijd, ontdekt dat er maar één ding belangrijk is in ons leven en dat is te doen wat de Here Jezus van ons vraagt, en Hij vraagt maar één ding van ons en dat is of we Hem willen volgen. Maar om dat te kunnen moeten we natuurlijk eerst in Hem geloven zodat we gaan zien wie Hij eigenlijk is, wie Hij eigenlijk wil zijn in ons leven. U kent natuurlijk de geschiedenis van die rijke jongeling. Jezus riep hem op, om zijn bezit te verkopen en Hem te volgen. Maar dat wilde hij niet. Hij wilde zelf blijven uitmaken wat hij met zijn geld zou doen, zelf uitmaken hoe hij zijn leven zou inrichten. Daartegenover hadden de 12 discipelen wel alles prijsgegeven en waren Jezus gevolgd. Zij hadden Jezus als Heer aanvaard. En de vraag aan ons in het begin van dit jaar is: Laten wij Jezus ook Heer zijn in ONS leven. En weet u, als u daar ja op wilt en kunt zeggen heeft dat verstrekkende gevolgen. "Als Ik Heer mag zijn in jou", zegt Jezus, "als jij alles op wilt geven omwille van mijn naam, dan zul je het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwig leven". Math. 19:29 Natuurlijk moet het niet zo zijn dat wij Jezus volgen om de beloning die er aan vastzit maar we moeten Hem volgen om wie Hij is. Toen Jezus de discipelen bij het meer van Galilea riep wisten ze nog niets van de heerlijkheid die hun te wachten stond. Neen ze luisterden slechts naar Hem en zijn stem in hun leven was beslissend. Jezus legt met zijn stem, met zijn Woord beslag op ons. Door dat Woord krijgt ons leven nieuwe zin en inhoud. God wil van ons dat wij ons leven verliezen in Hem. Mat. 16:24 en 25 zegt hierover: Wie achter Mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen, want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het behouden. Weet u, daarin gaf Jezus ons het voorbeeld. Hij was gehoorzaam aan God, zijn Vader en gaf alles, inclusief zijn leven. Het koninkrijk van God breekt daar echt door waar wij ons helemaal het eigendom weten van Jezus, onze Heer Br.’s en Zr.’s, zou het niet een goede zaak zijn om met deze gedachten het nieuwe jaar in te gaan, om samen te zoeken en te bidden naar de wil van Jezus met ons leven. Ik wil hier ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal ook namens mijn vrouw en kinderen te bedanken voor jullie gebeden, voor de mooie kaarten en voor jullie medeleven met ons. Maar jullie weten mijn Motto en dat geld ook voor dit jaar: WAT GOD DOET IS GOED. Ik wens jullie ook namens het bestuur van de Pinkstergemeente Eindhoven een heel gezegend en gelukkig 2006 toe.
 
                                                                      Overdenking door Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019