Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Een kwestie van tijd.

 

Als u het nieuws en de actualiteiten van de afgelopen maanden een beetje gevolgd hebt, dan hebt u zeker één en ander kunnen herkennen van wat Paulus in dit gedeelte schrijft. De wetteloosheid is nu al werkzaam, schrijft Paulus zo’n 2000 jaar geleden.

Toen werkte die wetteloosheid nog in het verborgene, maar gaandeweg wordt de wetteloosheid, de geest van de anti-christ, steeds meer openbaar. Dat kwam ook de afgelopen maanden naar voren, toen het voornemen ontstond om bepaalde wetten weer eens goed onder de loep te nemen. Er werd voor gekozen om méér nadruk te leggen op alternatieven. Het gaat hier om abortus, euthanasie en het trouwen van mensen van hetzelfde geslacht. Bij abortus ging het erom om meer te benadrukken dat er ook andere wegen zijn en dat het kindje dan toch geboren kan worden. Bij euthanasie ging het erom de mensen betere pijnbestrijding aan te bieden en hun leefklimaat zodanig aan te passen, dat ze zich niet eenzaam zouden voelen, omdat gebleken was, dat dat één van de oorzaken was voor het vragen om euthanasie. Bij het homohuwelijk ging het erom, dat ambtenaren toch kunnen blijven weigeren om zo’n huwelijk te sluiten. Er kwam een golf van protest. Politici, columnisten en andere mensen, van wie de mening nogal belangrijk schijnt, konden allemaal hun gram halen op T.V., radio, in de krant en in allerlei opiniebladen. Daar maakten ze gretig gebruik van. Met een onredelijke felheid trok men van leer en met name de christenen waren de boosdoeners. Meerdere politici noemden hen zelfs gevaarlijk! Niks alternatieven: een vrouw moet, als ze dat wil, gewoon abortus kunnen plegen. Alternatieven hoeven niet te worden aangeboden of extra te worden overwogen. Het werd gewoon als ouderwetse onzin betiteld. Met andere woorden: de destructieve geest van de anti-christ wil alles liever meteen vernietigen. Bij euthanasie was het hetzelfde verhaal: als iemand er voor kiest uit het leven te stappen, help hem dan alsjeblieft niet op andere gedachten! De ambtenaar, die een homohuwelijk niet wil sluiten, omdat hij dat niet kan vanwege zijn geloof, moet gewoon werk gaan zoeken op een andere planeet! Dat alles gebeurt ook nog onder het mom van menslievendheid en tolerantie. Spreuken 12:10 zegt in de NBG-vertaling zo treffend: “ … de barmhartigheid der goddelozen is wreed”. Het is ook wreed. Voor dieren is er een speciale partij (we moeten als gelovigen ook goed zijn voor dieren laat de Bijbel zien), maar diezelfde partij is voor abortus en het onbeschermde leven heeft daar geen stem.

De anti-christelijke geest, de wetteloosheid krijgt een steeds grotere mond en een steeds sterker geluid. Zogenaamde weldenkende, redelijke mensen vallen opeens door de mand en openbaren zich als echte vijanden van God en alles wat Hij als regel gesteld heeft.

Die geest krijgt steeds meer kans naarmate we God de rug toekeren en onze eigen goden gaan dienen. Het gaat wel steeds sneller.

Wat doen wij? Merken we het wel op? Kijken we onbewogen naar programma’s waarin al deze dingen ter discussie staan of beseffen we dat het al heel laat is op de wereldklok? Sporen we onze kinderen aan goed hun best te doen in hun leven, maar besteden we tegelijkertijd dezelfde energie om duidelijk te maken in wat voor een wereld wij leven?

Gelukkig is er een hoopvolle toekomst voor ons weggelegd. Wél verwacht de Here Jezus van ons dat wij juist nu getuigen van Hem en de rug recht houden. Tegen de stroom in, ons niet schamend voor het Evangelie en de standpunten die daarbij horen.

We moeten bidden om genade en de kracht van de Heilige Geest om staande te blijven.

“ De komst van de wetteloze mens is het werk van de satan…” 2 Tess.2: 9

De voortekenen zijn er al, het wordt steeds erger en het gaat steeds sneller. Het is een kwestie van tijd…

                                                                            Overdenking door Gusta Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019