Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De lofzang van de engelen
Lucas 2:13-14

 

Een engelenverschijning. Het zal je maar gebeuren! Midden in de nacht staat er ineens een engel voor je. De duisternis is op slag verdwenen en badend in het hemelse licht sta je dan oog in oog met de gezant van God. We lezen over de herders, overigens stoere en geharde mannen, dat ze zeer bevreesd werden! Een begrijpelijke reactie toch…wij zouden waarschijnlijk niet anders gereageerd hebben!
De laatste tijd is er weer veel te doen om engelenverschijningen. Vragen zoals: wat voor wezens zijn engelen en bestaan engelen wel echt, dringen zich aan ons op. De Bijbel geeft hierop een duidelijk antwoord. Volgens Hebreeën 1:7 & 14 zijn engelen dienaren van God, dienende geesten die door God uitgezonden worden ten dienste van de gelovigen. In de bijbel lezen we ook over verschillende soorten engelen. Zo lezen we over cherubs als de beschuttende engelen van Gods heiligheid, de serafs die Gods heerlijkheid zonder ophouden bejubelen en de aartsengel, Michaël, die de strijd aanbindt met de satanische machten in de hemelse gewesten. Er wordt ook gesproken over engelen als boodschappers, zoals de engel Gabriël, die we verschillende keren in Gods Woord tegenkomen om een goddelijke boodschap aan de mens(en) door te geven. We lezen ook over engelen, die ons beschermen: “De engel van de Heer waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.” Psalm 34:8 en de engelen, die er zijn voor kleine kinderen “hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Heer.” Matteüs 18:10.
 
Alsof de verschijning van deze engel aan de herders nog niet genoeg was, is daar plotseling ook nog die grote hemelse legermacht! Waar die nu zo maar ineens vandaan kwam? Hemel en aarde blijken dan ineens weer heel dicht bij elkaar te zijn! Er wordt hier over een grote hemelse legermacht gesproken…dus nog niet eens alle engelen! De Bijbel vertelt ons dat er drie momenten zijn, waarin de grote hemelse legermachten de heerlijkheid van God bejubelen.
 
1 Bij het grondvesten van de aarde: “Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde” Job 38: 6-7.
2 Vervolgens bij de geboorte van de Here Jezus, waarbij de Here God de hoeksteen voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gelegd heeft.
3 Tenslotte bij de wederkomst van de Here Jezus, waarbij alle engelen met Hem zullen komen en Hem zullen eren (Matteüs 25:31. Over hoeveel engelen hebben we het dan wel? In Matteüs 26:53 spreekt de Here Jezus over 12 legioenen engelen, die op zijn wenk voor Hem zou strijden. We hebben het dan wel over 12x6000=72000 engelen! Dit getal is nog niets vergeleken met het astronomische getal uit Openbaring 5:11: tienduizend tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Het gaat hier om vele miljarden engelen!
 
Ere zij God en vrede op aarde…wens of vervulling? Het gaat hier om een lied, dat de engelen niet eens zongen, maar spraken! Volgens 1 Korintiërs 13:1 moet een “engelentong” wel iets heel bijzonders zijn…een gesproken woord zal als een lied in de oren klinken. Het loflied gaat over 2 onderwerpen: De heerlijkheid van God in de hoge en de vrede beneden op de aarde. Het gaat over de aanwezigheid van Gods eer in de hoge en vrede op aarde.
 
Gods heerlijkheid in de hemel…
Het woord “ere” komt van het griekse “doxa” en het hebreeuwse “kabod” en heeft te maken met aanzien, ere en heerlijkheid. Gods liefde, die Hem tot het afstaan van Zijn eniggeboren Zoon voerde, bracht de engelen tot diepe bewondering en aanbidding. In 1 Petrus 1:12 lezen we dat de engelen er naar verlangen, een blik in Gods heilsplan te slaan.
 
Vrede op aarde…
Net zoals het voorafgaande, gaat het ook hier niet om een wens, maar om een daadwerkelijke vervulling. De vrede is op aarde gekomen! In Efeziërs 2:14 lezen we, dat de Here Jezus Zelf onze vrede is. In Christus kwam de vrede op aarde! Het gaat hier niet om de wereldvrede…die komt later wel. Het gaat hier om de vrede, die je kunt krijgen als je gelooft in de Here Jezus! Wanneer je de Here Jezus niet nodig denkt te hebben, zul je deze diepe vrede ook niet ervaren. De Here Jezus is bereikbaar voor iedereen. Hij is geboren in een voerbak. Niet in een ontoegankelijk paleis, Titus 3:4. Er is vrede op aarde…binnen handbereik, we moeten Hem alleen aannemen! Alleen Jezus kan je vrede geven!
 
                                                                          Overdenking door Richard Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019