Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Opdat u met Hem zou zijn

 

Toen de Here Jezus de 12 discipelen riep, volgens het Marcus Evangelie, was dit om één reden; “…opdat zij met Hem zouden zijn”, NBG Marcus 3:14. In Zijn tegenwoordigheid zouden zij leren zien zoals Jezus zag. Zoals de Here Jezus bewogen was over de schare, zo leerden zij bewogen te zijn over kostbare zielen. Met dit aanstellen, Marcus 3:13, had de Here Jezus hun belang voor ogen; door hun persoonlijke omgang met Hem zouden zij voor hun later werk worden gevormd. Hier krijgt het “met Hem” accent: het duidt innige omgang aan! Handelingen: 4:13b. Een opleiding tot rabbijn hadden zij niet gehad, zoals Paulus. Zij moesten het van de Here Jezus leren! Het gaat dus om de nauwe gemeenschap “met” Hem. Het gaat niet om de status, eer of aanzien. Het gaat om het dienen van de Heer en het winnen van zielen! Die bewogenheid maakt van elk gemeentelid een zielenwinnaar en is het geheim van gemeentegroei. Het vereist een onbaatzuchtig dienen van de Here. Dan doe je het werk van harte en alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, Kolossenzen 3:23. Je beloning is van de Here daarboven! Altijd bouwen aan het Koninkrijk van God en de aandacht altijd gefocust op het dienen van de Heer en het winnen van kostbare zielen. Het is belangrijk dat we leren om bruggen te bouwen, passie te hebben voor het verlorene en dagelijks tijd door te brengen in gebed en Bijbellezen.
Doorgeven wat God je heeft toevertrouwd getuigt van moed en geloof. Het gaat om prioriteiten stellen. Laten wij als gelovigen het werk blijven voortzetten waartoe God ons heeft geroepen. Er wacht ons samen als Maranathakerk een geweldige uitdaging in het vervullen van de Grote opdracht, Matteüs 28:19. Het is van de Heer. Bidt dan met ons, dat het kennen van de Here God en de bewogenheid voor mensen onze grootste passies zullen zijn, want het gaat om zielen. De Here zond de discipelen niet om de bankjes warm te houden of om ooit te ontdekken welke bediening ze zouden hebben, Nee. Hij wilde hen ook uitzenden om het Goede Nieuws bekend te maken, Marcus 3;14b. De Here Jezus wil dat je mét Hem zal zijn en dienstbaar bent.
                                                           
                                                                                Overdenking door br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019