Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De Here Jezus 

 

Door de hele Bijbel heen kun je steeds weer ontdekken dat de Here Jezus centraal staat. Dat begint al bij Genesis. Adam en Eva hebben zich na de zondeval bedekt met vijgenbladeren. En wat doet God? Hij slacht dieren en maakt kleren van dierenvellen voor hen en bedekt hen daarmee. Dieren worden geofferd, bloed vloeit, om de schaamte, om de zonde van de mens te bedekken. Waar spreekt dat van? Dat verwijst al naar het offer van Jezus, naar zijn bloed waardoor wij bedekt worden. Paulus schrijft in Romeinen 4:7 ‘Gelukkig is de mens wiens zonden zijn bedekt…’ Als God Abraham een belofte geeft voor zijn nageslacht, wie is dan dat nageslacht? Israël? Paulus schrijft aan de Galaten dat daar Christus mee bedoeld werd. ‘Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één, ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus.’ Galaten 3:16
Wanneer God van Abraham vraagt om zijn zoon te offeren, waar spreekt dat dan van? Uiteindelijk voorzag God in een ram dat geofferd kon worden in plaats van Isaäk. Zo werd ook Christus aan het kruis geofferd in onze plaats! Hoewel God Abraham verhinderde zijn zoon te offeren, spaarde God zijn eigen Zoon niet. Door zijn dood aan het kruis werd Jezus het plaatsvervangende offer voor ons.
 
Waar spreekt het verhaal van Jozef over? Jozef is een beeld van de Heer Jezus Christus. Jozef was zeer geliefd door zijn vader (net als Jezus), gehaat en benijd door zijn broers (net als Jezus).
Ze verkopen hem als slaaf (ook Jezus is door Judas verkocht). Jozef wordt onrechtvaardig gearresteerd en men liet hem ten onrechte lijden (net als Jezus).
Maar hij kwam uit dat lijden en werd uiteindelijk de redder van de mensen die hem hadden verworpen (net als Jezus).
Wanneer God Israël bevrijdt uit Egypte, moet elke familie van Israël in de nacht voor de uittocht een jong mannelijk lam, zonder enig gebrek, slachten en het bloed daarvan aan de deurposten smeren zodat de verderfengel aan hen voorbij gaat. Waar spreekt dat van? Spreekt dat dan niet van het feit dat wij door het bloed van Jezus zijn vrijgekocht en onder Gods bescherming staan? En waar spreekt Grote Verzoendag van? De eerste geit werd geofferd, waardoor er vergeving van zonden was. De tweede geit, de zondebok, deed hun zonde weg. Door op Christus te vertrouwen worden onze zonden vergeven en wordt onze schuld weggedaan.
Als Boaz Ruth ‘lost’ waar wijst dat dan op? Het vrijkopen van Ruth door Boaz is een afspiegeling van onze verlossing door Christus!
De Bijbel draait om de Here Jezus. De Bijbel vertelt ons bovendien dat ook ons leven op dezelfde manier om de Here Jezus zou moeten draaien. Jouw leven hoort niet om jezelf te draaien, ook al wordt dat tegenwoordig vaak beweerd. Jij bent niet het middelpunt, de gemeente is niet het middelpunt, niet je baan, niets anders is het middelpunt. Nee, de Here Jezus is het middelpunt. Paulus zegt om die reden: ‘Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.’ 1 Korintiërs 2:2. Is Jezus werkelijk het middelpunt van jouw leven? Is Jezus de grote liefde van je leven? Waar draait het in jouw leven om?
 
br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019