Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De diepste wil van God voor ons mensen

 

God onze redder die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Tim 2:4)
 
Hier zien wij eigenlijk wat God ten diepste wil: God wil alle mensen redden. Wanneer wij onze zonden voor de Here belijden mogen we weten dat het Bloed van Jezus Christus ons rein maakt van alle zonden en ons dan binnen het bereik brengt van de wil van God.
Ook kennen wij dan de wil van God wat onze heiliging betreft. Want ook dit wil God: Onze heiliging.
Weet u, heiliging is een stap verder dan vergeving van de zonde. Het verschil is dat vergeving van de zonde wil zeggen: Weg van de zonde.
En heiliging betekent: Naar Jezus Christus toe
Wie namelijk niet in de heiliging leeft onttrekt zich reeds aan de heilige wil van God. Het is nu eenmaal een onontkoombaar feit, dat er ook in het leven van een gelovige steeds een óf - óf is.
Of we leven binnen de wil van God en zijn gelukkig, gezegend en getroost, óf we zijn in de wil van de duivel en moeten dingen doen, die we niet willen doen. Wij moeten dan aan onze hartstocht toegeven, liegen, hoewel we de waarheid zouden willen zeggen. Onrein zijn, hoewel we zo graag rein zouden zijn. En dat ligt dan natuurlijk niet aan God maar aan onze ongehoorzaamheid door het feit dat we ons nog nooit vastbesloten aan de wil van God hebben overgegeven.
Br.’s en Zr.’s, dit geldt misschien niet voor iedereen maar voor degene die zich aangesproken voelen, vraag ik:
Als u zich nog nooit voor 100% aan de Here hebt overgegeven.
Doe het dan nu.
Ik wens u allen, ook namens het pastorale team een gezegend Pinksteren toe.
 
Uw toegenegen broeder in de Here,
Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019