Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De hoofdzaak

 
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Joh. 3:16) Johannes 3:16 is een tekst die de meeste van ons wel zullen kennen. Het was de eerste tekst die ik als kind uit mijn hoofd leerde. Waarom? Omdat het de kern is voor een christen. Zonder dit offer konden wij niet tot God komen. Zonder dit offer zouden de meeste van ons elkaar niet kennen.
Zonder dit offer kan de wereld niet gered worden.
Er zijn vele hoofdzaken waar wij ons als christen mee bezig moeten houden: De Heilige Geest, De Gave van de Geest, Avondmaal, Doop, Bidden, Huwelijk, Enz. Het is jammer dat sommige zich niet meer helemaal met hoofdzaken bezighouden maar met bijzaken. Neem nu bijvoorbeeld het spreken in Tongen (vreemde talen). Horen we dat nog, doen we dat nog? Of houden wij ons meer bezig met bijzaken. Bijzaken kunnen wel belangrijk zijn maar kunnen nooit de hoofdzaken verdringen. Laten we ons eerst weer eens met de hoofdzaken bezighouden namelijk JEZUS CHRISTUS. De vreugde Des Heren is mijn kracht.
 
U wilt praktisch aan de gang? Hebr.13:1 1
Laat de broederlijke liefde blijven. 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 3 Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt. 4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. 5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? 7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. 8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laten u en ik ons samen bezighouden met de hoofdzaken en daarna met de bijzaken.
 
                                                                              Gods Zegen, M. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019